ICAO 4- kryteria oceniania/ współpraca komunikacyjna

Odpowiedzi udzielane są natychmiast i są właściwe do kontekstu oraz wyczerpujące informacyjnie. Kandydat inicjuje oraz utrzymuje wymianę komunikatów nawet w sytuacji, gdy konfrontuje się z niespodziewanymi okolicznościami komunikacyjnymi lub gdy sytuacja przyjmuje niespodziewany obrót. Właściwie radzi sobie z niezrozumieniem komunikatu (zarówno własnym, jak i odbiorcy) poprzez odpowiednie sprawdzanie, powtarzanie lub wyjaśnianie, prośbę o wyjaśnienie.

Jak to rozumieć?

Kandydaci często mają tu wiele obaw, na egzaminie zwykle otrzymują wysoki wynik. Ludzie z pasją lubią rozmawiać na tematy, które budzą ich entuzjazm. Więc kończy sie tym, że muszę uważać aby kandydat nie przekroczył limitu czasu przeznaczonego na egzamin (30-35 minut). Łącznie kandydatowi zadawanych jest około 20 pytań (łącznie z 16 odsłuchami) z zestawu egzaminacyjnego + 15-25 układanych na bieżąco przez egzaminatora stosownie do treści odpowiedzi udzielanych przez kandydata.

Więc, tak: musisz współpracować, odpowiadać na pytania, powtarzać wiadomości, zadawać pytania, udzielać wskazówek, porównywać sytuacje, dopytywać jeśli nie rozumiesz, powtarzać, parafrazować jeśli nie zostaniesz zrozumiany, itd.

Różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami są tutaj subtelne, ale nie można o nich zapomnieć,  jeśli myślimy o poziomach 5 lub 6.  W każdym przypadku odpowiedzi muszą być wyczerpujące, pełne, udzielane szybko (bez wcześniejszego ułożenia), oczywiście stosowne do pytania- czyli ujmując to w popularny sposób: mówimy na temat. Ocena 6 to już dodatkowe umiejętności:  biegłość w komunikacji interpersonalnej. Kryteria oceniania bardzo wyraźnie określają: The candidate is sensitive to verbal and non-verbal cues and responds to them effectively,

  • czyli musimy odczytywać informacje wyrażone niekoniecznie wyłącznie werbalnie, ale także zrozumieć np. wahanie, niepewność,
  • wejść nawet w tło kulturowe rozmówcy lub nadawcy komunikatu aby udzielic wsparcia.
  • W żaden sposób nie możemy wyrazić zniecierpliwienia, dezaprobaty, wyższości, itd.

PREPARATION TO TEST

Przeczytaj też:  Egzamin ICAO4/5/6. Jak dobrze opisać zdjęcie.