biurko pracownicze, laptop, komputer, kaledarz

Egzamin ICAO English: część pierwsza egzaminu.

Pierwsza część egzaminu to seria 8-10 pytań z zestawu wybranego przez egzaminatora stosownie do funkcji pełnionej w lotnictwie przez kandydata (pilot zawodowy, pilot prywatny, kontroler ATC, pilot 'ab initio’).

Ocenie podlega tutaj swoboda komunikacyjna, zrozumienie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat, oczywiście także poprawność gramatyczna i leksykalna.

W tej części egzaminu pytania mają charakter bardzo ogólny i dotyczą:

  • zawodu kandydata
  • doświadczenia w pilotażu
  • pracy w lotnictwie
  • planów na przyszłość
  • pasji,
  • ulubionych samolotów
  • posiadanych uprawnień, etc.

Na każde pytanie z zestawu poświęcamy około 1 minutę.

Uwaga: egzaminator będzie często zadawał dodatkowe pytania, spoza zestawu. To prośba o wyjaśnienie, podanie przykładu, kolejnego argumentu, opinii. Chodzi o to aby rozmowa była jak najbardziej naturalna, a jak najmniej przypominała tradycyjny egzamin: pytanie/ odpowiedź/ kolejne pytanie.

Dlatego egzaminator nie musi zadać tutaj wszystkich pytań z zestawu, jeśli rozmowa przebiega w sposób płynny, a kandydat odpowiada na dodatkowe pytania.
Obowiązkiem egzaminatora jest zadbanie o dobrą, przyjazną atmosferę. Natomiast kandydat powinien na chwilę zapomnieć, że to ważny egzamin i starać się w swobodny i nieskrępowany sposób odpowiadać na pytania.

PREPARATION TO TEST

Przeczytaj też:  Accident Report. Kategoria tematyczna: wypadki lotnicze