„Pilatus Versatile Business Jet Simulator Training”: kilka fajnych zwrotów na egzamin

  • … are hard at work – …ciężko pracują
  • provide a highly realistic and effective training environment – zapewniać bardzo realistyczne i skuteczne możliwości szkolenia

The pilots to train for their type ratings in Pilatus’ PC-24 Super Versatile Jet using FlightSafety International’s full motion simulator are hard at work at the company’s learning center in Dallas. They’re training in FlightSafety’s FS1000 PC-24 simulator, which provides a highly realistic and effective training environment.

  • replicate the flying characteristics – odtwarzać realne sytuacje lotnicze
  • meet the standards – spełniać wymagania/ standardy
  • the highest quality training – najwyższa jakość szkolenia

“Receiving EASA and FAA qualification demonstrates our ability to design and manufacture simulators that replicate the flying characteristics of the aircraft they represent, and meet the standards of aviation regulatory agencies around the world,”

said FlightSafety’s executive vice president, David Davenport.

“FlightSafety and Pilatus worked closely together to ensure owners and operators of the PC-24 receive  the highest quality training”

  • land on unimproved fields- lądować na nieutwardzonych lądowiskach

The PC-24 has been named the Super Versatile Jet because of its ability to land on unimproved fields, the only business jet approved to do so.

  • 0:20′ grass strips – trawiaste lądowiska
  • 0:21′ remote – dalekie/ oddalone 
  • 0:49′ durable – trwały / versatile – wszechstronny
  • 1:24′ retain features – zachować cechy charakterystyczne / właściwości

Watch HERE short presentation of Pilatus PC-24

Moduł językowy inspirowany materiałem: 'Flight Safety’s Pilatus PC-24 Training Begins in Dallas’, opublikowanym na flyingmag.com