Flying in Dangerous Zones. ICAO 4/5/6, pytanie egzaminacyjne 3.

 • issue a warning – wydać ostrzeżenie
 • imminent – bliski/ nieuchronny
 • missile – pocisk
 • alert notification- ogłoszenie alarmu

European safety authorities have issued a warning to air traffic over possible imminent military action against Syria including the use of cruise missiles. The alert notification focuses on the eastern Mediterranean Sea and particularly the Nicosia flight information region.

 • launch of air strikes – rozpoczęcie nalotów
 • intermittent disruption – okresowe zakłócenia
 • due consideration – stosowna rozwaga/ odpowiednie środki ostrożności

It warns of a „possible launch of air strikes” against Syria using air-to-ground or cruise missiles over the next 72h. The notification adds that there could be „intermittent disruption” of radio navigation systems, and that airlines need to take „due consideration” when planning flight operations in the region. Nicosia FIR had recently been the subject of warnings regarding interruption to GPS navigation systems.

 • expire – stracić ważność
 • hazardous – niebezpieczny
 • it pose a high risk – stanowi wysokie ryzyko/ jest bardzo ryzykowne
 • intentional targeting – umyślne obranie za cel
 • misidentification – błędna identyfikacja

EASA’s latest conflict-zone bulletin on Syria – which expired on 4 April 2020 – stated that the hazardous security situation and intense military operations posed a high risk of intentional targeting or misidentification of civil aircraft.

 • 0:06′ exercise caution – zachować ostrożność/ zastosować środki bezpieczeństwa
 • 0:17′ disrupt – zakłócać(np. disrupt the work of the equipment- zakłócić pracę sprzętu/ wyposażenia/ urządzeń)
 • 0:37′ refer to the specific threat – odnieść się do konkretnego zagrożenia
 • 0:25′ consider taking military action in response to … – rozważać podjęcie działań wojskowych w odpowiedzi na …
 • 0:38′ decline to respond – odmówić odpowiedzi

Watch HERE