Airport Preparing for Early Winter Conditions. Słownictwo/ Związki frazeologiczne

„Severe” jest często używanym słowem w odniesieniu do niebezpiecznych, zmiennych warunków pogodowych: severe rain, severe gusts of wind, severe cross-wind, severe thunderstorm, zwróćcie uwagę na wymowę!

SŁUCHAJCIE/ CZYTAJCIE/ POWTARZAJCIE

Severe weather (niebezpieczne/ trudne warunki pogodowe)  is already having an impact on operations at airports across the Northern Hemisphere (półkula północna) this autumn. As winter approaches, airlines operating across these regions will be preparing for even harsher climates (ostre/ niekorzystne warunki pogodowe).

According to a report written by the Government of Canada, 211 events at 76 Canadian airports could have been attributed to poor winter maintenance between 2010 and 2015. The publication goes on to say that airplanes  were damaged due to several factors (uszkodzenia stmolotów były spowodowane wieloma czynnikami). These include:

  • poor snow or ice removal nieodpowiednie/ niewystarczające usunięcie śniegu lub lodu
  • poor communication with airport winter maintenance vehicles zła/ błędna komunikacja z pojazdami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku na lotnisku
  • poor communication of the runway conditions at airportsnieskuteczna komunikacja na temat warunków panujących na pasach startowych lotniska

Poor” jest wielokontekstowym słowem, zawsze oznaczającym niedostatek, niską jakość, błędy, negatywną ocenę. Jest oczywiście stosowane w powyższych kontekstach, ale także: poor piloting skills- niedostateczne umiejętności pilotażu, poor results at the examination- niezadowalające wyniki podczas egzaminu, poor engine performance- niska jakość pracy silnika, poor behavior- nieodpowiednie zachowanie się, itd. 

Extra time needs to be reserved  in to flights because each plane needs to have its wings de-iced before it takes to the air. Depending on the airport and the number of crews available, aircraft can be delayed further while waiting for other planes to get de-iced. Airport crews must ensure (zapewnić) that the aircraft is properly de-/anti-iced prior to departure (przed odlotem). Adding  to the cost of the fluids themselves are the costs of:

  • delays
  • inconvenience – niewygoda
  • environmental protection
Przeczytaj też:  Christmas Rush

Airports prepare for frigid conditions by increasing staffing of ground workers (dodatkowe zatrudnienie pracownikfw obsługi naziemnej).  Furthermore,  airlines moves some aircraft into heated (ogrzewane)  hangars overnight.

Moduł językowy inspirowany wiadomościami portalu simpleflying.com. 

WEATHER