Arrive at/in/on … NIEZBĘDNA FRAZEOLOGIA w kryterium „struktury/gramatyka”

Nagranie słownictwa: słuchajcie i powtarzajcie.

  • make flights – wykonywać loty
  • simulated missions – misje próbne / ćwiczebne / pozorowane

As part of a deployment of six USAF B-52H Stratofortresses to RAF Fairford, four of the giant bombers have made flights around Europe. On March 18, B-52s simulated missions to the Norwegian Sea, the Baltic Sea/Estonia and the Mediterranean Sea/Greece.

  • conduct training- zrealizować szkolenie (synonim: carry out)
  • support – wspierać

support jest zarówno czasownikiem, jak i rzeczownikiem

During the emergency situation the pilots received a lot of support from ATCs and crew from other aircraft who were advised to vacate the area- W sytuacji nagłej piloci otrzymali wsparcie of kontrolerów oraz załóg innych statków powietrznych, którym polecono opuszczenie obszaru. (support jako rzeczownik)

The medical personnel supported the cabin crew in helping the passenger who went into labour- Personel medyczny wspierał załogę pokładową w udzieleniu pomocy pasażerce, u której rozpoczął się poród. (support jako czasownik)

Two B-52s, callsigns AERO 13 and 14, flew over the Baltic and one conducted training with NATO Joint Terminal Attack Controllers (JTACS) on the ground. The mission to Greece was supported by a KC-135 Stratotanker of the 100th ARW based out of RAF Mildenhall, from which the aircraft pictured was photographed.

  • familiarise – zapoznać
  • commitment – oddanie/ zobowiązanie
  • allies – sojusznicy

According to US Strategic Command, the purpose of the flights was to familiarize aircrew members with chracteristics and to demonstrate commitment to allies and partners through the global employment of US military forces.

  • arrive – przybyć/ przylecieć/ przyjechać

arrive in London- wulądować w Londynie

arrive at Heathrow- wylądować na lotnsku Heathrow

arrive on time- wylądować/ przybyć punktualnie

arrive before time- wylądować/ przybyć przed czasem

Wysłuchajcie KONIECZNIE nagrania odpowiadającego na WAŻNE PYTANIE: jakiego przyimka użyć po „arrive” aby zdanie było poprawne i jednoznaczne!

Przeczytaj też:  For the Cleanliness of Oceans. Airlines Reducing the Use of Plastics Cups/ Cutlery.

The B-52s are part of the Bomber Task Force currently deployed to the U.S. European Command area of responsibility, and are from the 2nd Bomb Wing, Barksdale Air Force Base, Louisiana. They arrived at Fairford on March 14-15 and are expected to stay up to three weeks in the UK.

Źródło: aviationnews.keypublishing.com

GRAMMAR