„Cyber zagrożenia w lotnictwie”. ICAO 4/5/6. KONIECZNIE!

 • amend certification standards – wprowadzać poprawki do standardów certyfikacji
 • introduce specific cybersecurity provisions – wprowadzać konkretne/określone przepisy/postanowienia/reguły dotyczące cyber bezpieczeństwa

’amend’ to doskonałe słowo w kontekście: amend the systems, amend the regulations- poprawić/ wprowadzić poprawki do działania systemu, przepisów, etc.

Europe’s civil aviation safety regulator is putting forward proposals to  amend certification standards to introduce specific cybersecurity provisions for aircraft design.

 • “mitigate” the potential effects of  threats on safety – zmniejszyć/ograniczyć potencjalne skutki zagrożenia dla bezpieczeństwa

Zwróćcie uwagę na przyimek ’on’- theats on safety- zagrożenia dla bezpieczeństwa

The European Aviation Safety Agency says the proposals are intended to “mitigate” the potential effects of cybersecurity threats on safety.

 • increasingly connected – coraz bardziej połączone 
 • susceptible to new threats – podatne na nowy typ zagrożeń/ niebezpieczeństwa

“Aircraft systems are increasingly connected, and those interconnections are susceptible to new threats, which may potentially have catastrophic effects on the safety of air transport,” it says.

 • unauthorized access to … – nieuprawniony/ nieautoryzowany dostęp do …
 • disruption of electronic information flow – zakłócenia elektronicznego przepływu informacji

Unauthorised access or disruption of electronic information has the potential to affect the airworthiness of an aircraft, says EASA.

 • ’state-of-the-art means of protection’ against …  – najnowocześniejsze/ najbardziej zaawansowane środki ochrony przed … 

’state-of-the-art technology’ – koniecznie zapamiętajcie to wyrażenie. Używane obecnie wszędzie, w każdym kontekście związanym z technologią IT. W związku z tym ma wiele „odcieni” znaczeniowych: nowatorski, najnowocześniejszy, wytyczający nowe kierunki rozwoju. WYGLĄDA JAK RZECZOWNIK, ALE UŻYWAMY GO ZAWSZE W FUNKCJI PRZYMIOTNIKA, np. state-of-the-art technology/ systems/ solutions/development/improvement.

EASA says it needs to consider the “state-of-the-art means of protection” against such threats when certifying new products or parts.

 • implement … into specific parts of the certification  network – wprowadzać … do konkretnych etapów procesu certyfikacji

It is implementing the special conditions into specific parts of the certification framework.

 • identify/ assess, mitigate – identyfikować/ oceniać/ ograniczać

These provisions would require applicants to show that possible security risks have been identified, assessed, and mitigated as necessary. EASA is inviting comments on the proposals before 22 May.

Przeczytaj też:  Is the Golden Age of Travel Gone? Zagadnienie tematyczne: branża lotnicza / przyszłość lotnictwa

WYMOWA POWYŻSZYCH WYRAŻEŃ:

FILM:

 • 0:25′ aviation has very good reputation when it comes to safety – lotnictwo cieszy się uznaniem w kategorii bezpieczeństwa
 • 0:50′ it presents new threats to the aviation safety – zapobiec nowym zagrożeniom bezpieczeństwa w lotnictwie
 • 1:08′ technology is increasing the likelihood of cyberattack – technologia zwiększa prawdopodobieństwo cyber ataku
 • 1:18′ flying data-centres – latające bazy danych
 • 1:35′ transmit in real time – przesyłać w czasie rzeczywistym
 • 1:45′ that increases the attack surface that the hackers can take advantage of … –  to zwiększa pole/ możliwości ataku, które mogą wykorzystać hakerzy
 • 1:55′ physical security safeguards and cybersecurity safeguard must be merged – fizyczne  i technologiczne środki bezpieczeństwa muszą zostać połączone

KONIECZNIE DOKŁADNIE OBEJRZYJCIE FILM OD 1:50′ : CYBER SECURITY IN AVIATION. ISRAEL PROJECT.

Materiał inspirowany artykułami zamieszczonymi na portalu flightglobal.com

DANGEROUS SITUATIONS / AVIATION LAW

1 thought on “„Cyber zagrożenia w lotnictwie”. ICAO 4/5/6. KONIECZNIE!”

Comments are closed.