’Drone Disruptions’: każde słowo/wyrażenie z tego artykułu- obowiązkowo Levels 5/6.

Przeczytajcie ten materiał bardzo uważnie. Słownictwo do wykorzystania w wielu kontekstach, nie tylko zagrożeń związanych z dronami. Zwróćcie uwagę na przykłady. Nawet nauczcie się ich na pamięć. 

NAGRANIE WYMOWY:

 • temporary disruptions- czasowe zakłócenia/ temporarily disrupt- czasowo/ chwilowo zakłócić.

temporary’ jest przeciwieństwem ’permanent’- stały/ niezmienny. 

 • unauthorised activities- nieuprawnione działania/ operacje/ czynności

Operations at Singapore Changi  airport were temporarily disrupted on 24 June due to unauthorised drone activities and bad weather.

 • precautionary measure- środek zapobiegawczy/ środek bezpieczeństwa

powyższe wyrażenie typowo łączymy z czasownikiem ’take’- take precautionary measures– podjąć środki/ działania zapobiegawcze/ bezpieczeństwa, etc.

As a precautionary measure, arrival and departure flights were carefully regulated for short periods between 20:07 and 21:07 local time, the Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) said on 25 June.In total, about 15 departures and three arrivals were delayed, and seven flights were diverted.

 • take a serious view of … – poważnie traktować … / poważnie podchodzić do …
 • errant operations – zbłąkane/ nieplanowane/ niezgłoszone operacje/ działania
 • unmanned aircraft- bezzałogowy statek powietrzny
 • pose threat to … – stanowić zagrożenie dla …

wyrażenie ’pose threat to … ’ możecie stosować w rozmaitych kontekstach, np. zagrożenia pogodowego: Severe thunderstorms pose threat to the aircraft– Gwałtowne burze stanowią zagrożenie dla statku powietrznego; zachowań niebezpiecznych pasażerów: Passenger’s aggressive behaviour posed threat to the safety of the cabin crew and other passengers– Agresywne zachowanie jednego z pasażerów stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa załogi pokładowej oraz pozostałych pasażerów; niebezpieczeństwa związanego ze zwierzętami: Increased birds activity in the direct vicinity of the airport poses threat to the aircraft which are taking off and landing- Wzmożona aktywność ptaków w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska stanowi zagrożenie dla startujących i lądujących samolotów. KONIECZNIE PAMIĘTAJCIE O WYRAŻENIU 'POSE THREAT TO …’

 • endanger safety – zagrażać bezpieczeństwu
 • take law enforcement actions- podjąć działania  dla przywrócenia porządku prawnego 
 • contravene regulationsformalnie: łamać przepisy
Przeczytaj też:  Airbus Taking Over Boeing as the Biggest Plane Manufacturer. Industry News.

“Members of the public are reminded that the authorities take a serious view of errant operations of unmanned aircraft which may pose threats to aviation or endanger the personal safety of others, and will not hesitate to take enforcement action against those who contravene regulations,” CAAS says, adding that investigations into the latest event are ongoing.

 • sighting- tutaj: zaobserwowanie / wychwycenie
 • cause disruptions- spowodować zakłócenia w pracy
 • suspend operations- zawiesić operacje/ działania/ prace

It is the second time that drone sightings near the airport have caused disruption at the Southeast Asian hub within a week. On 18 June it was forced to suspend operations from one of its two runways between 23:00 local time and 09:00 the following morning.

Kilka powyższych wyrażeń znajdziecie w krótkim materiale CNN: LINK TUTAJ

Moduł językowy przygotowany na podstawie artykułu: 'Drones Again Disrupt Operations at Singapore Changi Airport’ z portalu flightglobal. LINK do artykułu TUTAJ

DANGEROUS SITUATIONS / AVIATION LAW