plecak z przypinką " facts matter "

Banning Smart Suitcases. Kategoria tematyczna: Danger Caused by Passengers

 • ban suitcases from the cargo hold and the cabin – zakazać wnoszenia walizek typu 'smart’ 
 • bring the suitcases on board in carry -on luggage- wnieść walizkę na pokład jako bagaż podręczny
 • policy on dangerous goods – polityka/ zasady postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi

Numerous airlines (including American, Delta, Alaska, Qantas and Virgin)  have banned smart suitcases from the cargo hold and the cabin. In most cases it will be possible to bring the suitcase on board in carry-on luggage if the battery is removed.  Qantas has not allowed smart suitcases with batteries in the cargo hold for some time, in line with its general policy on dangerous goods.

 • relevant regulations are strictly adhered to – odpowiednie przepisy są ściśle przestrzegane

Virgin Australia ensures that all relevant regulations are strictly adhered to with regards to the use of portable electronic equipment with batteries installed,’ the airline said.

 • charge devices – ładować urządzenia
 • weigh themselves- same określają swoją wagę
 • lock remotely via mobile phone- zamykać zdalnie przy pomocy telefonu komórkowego
 • track lugage if they are missing- śledzić bagaż jeśli zostanie zagubiony
 • overheating- przegrzanie
 • spark fire- wywoływać pożar

Smart suitcases can charge devices, weigh themselves and be locked remotely via mobile phone. They also contain GPS technology so travellers can track luggage if it goes missing. These features are powered by lithium-ion batteries, which have a history of overheating and sparking fire.

 • 0:11′ cause fire – wywołać pożar
 • 0:14′ apparent dangers – możliwe niebezpieczeństwo
 • 0:27 batteries which cannot be removed – baterie, których nie można usunąć
 • 0:30′ malfunction – ulec awarii
 • 0:55′ urge to prohibit – wezwać do ogłoszenia zakazu
 • 1:32′ do due diligence – dołożyć najwyższych starań
 • 1:32′ comply with the regulations – spełnić wymagania
 • 1:32′ present obstacle – stanowić przeszkodę
Przeczytaj też:  Runway Incursion: Prognosis for the Future. Zadanie egzaminacyjne 3/ kategoria tematyczna: bezpieczeństwo/ przyszłość lotnictwa.

Watch HERE the film on banning smart suitcases by the airlines

DANGEROUS SITUATIONS/ AVIATION LAW