zadanie matematyczne, linijka

Future Tenses 4 Pilots ;)

Future Simple.

  • zwykła forma czasu przyszłego. Czynność dokonana.
  • mocne wyrażenie przyszłości- obietnica, deklaracja, etc.

Konstrukcja: czasownik modalny will + bezokolicznik I will fly to Constance next week.
Pytania: inwersja: Will you fly to Constance next week?
Przeczenia: not po will: I will not fly to Constance next week.

Future Continuous.

  • wykonywanie (forma niedokonana) czynności w określonym momencie w przyszłości

Konstrukcja: czasownik modalny will + be + czasownik z końcówką  -ing: I will be flying to Constance tomorrow at 3.
Pytania: inwersja: Will you be flying to Constance tomorrow at 3?
Przeczenia: not po will: I will not be working on the agenda of the meeting tomorrow at 3.

FUTURE PERFECT tylko dla orłów na Level 5 i 6

  • zakończenie czynności do/ przed określonym czasem w przyszłości

Konstrukcja: czasownik modalny will + have + trzecia forma czasownika:  I will have arrived at Constance by 8.
Pytania: inwersja Will you have arrived in Constance by 8/ by the time it gets dark?
Przeczenia: not po will: I will not have arrived in Constance by 8.

Future Perfect Continuous  tylko dla orłów na level 6;)

  •  fakt wykonywania czynności od określonego czasu/ przez określony czas w przyszłości

Konstrukcja: czasownik modalny will + have + been + czasownik z końcówką – ing: Tomorrow at 3 I will have been flying to Constance for 2 hours-  Jutro o 3 będę leciał do Konstancji od dwóch godzin.
Pytania: inwersja: For how long will you have been flying to Constance tomorrow at 3?
Przeczenia: not po will: I will not have been flying …….

Czasy Future Perfect i Future Perfect Continuous są ważne i często stosowane w trybie oznajmującym, natomiast rzadko zadajemy w nich pytania.

Ćwiczenie, wstaw właściwą formę:
[WATU 6]

Przeczytaj też:  Jak to jest z tym Level 5... :)

GRAMMAR