Dzisiaj kilka "słów dnia" w jednym zdaniu. HAVE FUN:)!

Dzisiaj kilka „słów dnia” w jednym zdaniu. HAVE FUN:)!

  • parallel taxiways – równoległe drogi kołowania (perpendicular- prostopadłe)
  • expanded and reconfigured passenger terminal – powiększony i urządzony na nowo terminal dla pasażerów
  • enable to … – umożliwić …
  • accommodate- pomieścić (tutaj: obsłużyć)

The London City Airport Development Programme includes eight new aircraft stands, a parallel taxiway, and an expanded and reconfigured passenger terminal, due for completion in 2024, enabling the airport to accommodate 6.5 million passengers per year – Projekt Rozwoju London City Airport zawiera osiem nowych stanowisk dla samolotów, równoległe drogi kołowania, powiększony i urządzony na nowo terminal dla pasażerów: wszystko to umożliwi przyjęcie 6.45 milliona pasażerów rocznie.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.