Konstrukcja HAD BETTER – mocna sugestia / nakaz (gramatyka)

Konstrukcja ‘had better’ to bardzo mocne wyrażenie sugestii, rekomendacji, czasem nawet groźby/ ostrzeżenia wskazującego domyślnie negatywne konsekwencje wykonania/ niewykonania jakiejś czynności.

Forma: had better + bezokolicznik.

  • Częstym błędem jest stosowanie trzeciej formy czasownika, a to konstrukcja typowej gramatyki idiomatycznej, nie ma nic wspólnego z czasem Past Perfect.

You had better stop using the emergency frequency!  You may cause danger to other traffic.

You had better not forget to do a preflight check. This is crucial for the safety of the crew and the passengers.

GRAMMAR

Przeczytaj też:  Czasowniki nieregularne: Lotnictwo.