KRYTERIA OCENIANIA ICAO ENGLISH. SŁOWNICTWO (LEVELS 4/5/6)

Level 4
Zakres słownictwa oraz trafność doboru słów i wyrażeń są wystarczające do zapewnienia skutecznej komunikacji na temat codziennych, konkretnych tematów odnoszących się do specyfiki pracy i czynności lotniczych. Bardzo istotne jest opanowanie umiejętności skutecznego parafrazowania komunikatu gdy znajomość konkretnego słownictwa lub terminologii jest niewystarczająca: szczególnie w sytuacjach nieoczekiwanych lub rzadko spotykanych.
Jak to rozumieć?

W skrócie: musimy umieć nazwać odpowiednimi słowami własne myśli i cele komunikacyjne. Nasze wypowiedzi muszą być zrozumiałe dla odbiorcy. Nie mogą zakłócać zrozumienia komunikatu w kontekście zawodowym. Komunikat ma być czytelny i nie pozostawiać jakiegokolwiek miejsca na błędną komunikację, niezrozumienie. Nie może wprawiać rozmówcy w dyskomfort ani opóźniać reakcji na naszą wypowiedź.

Level 5
Zakres znajomości słownictwa jest wystarczająco szeroki aby skutecznie i precyzyjnie komunikować się na temat konkretnych, popularnych tematów związanych z sytuacjami zawodowymi. Kandydat nie popełnia błędów przy parafrazowaniu, przytaczaniu wypowiedzi innego użytkownika. Sporadycznie używa słownictwa idiomatycznego.
Jak to rozumieć?

Różnica pomiędzy Level 4 a 5 to w tym kryterium egzaminacyjnym oczywiście szerszy zasób słownictwa i wynikająca z tego bogatsza wypowiedź, umiejętność parafrazowania wypowiedzi dzięki znajomości synonimów, bezbłędna frazeologia (przyimki, czasowniki złożone, związki frazeologiczne), umiejętność biegłego wytłumaczenia znaczeń skrótów terminologii  lotniczej. Level 5 z punktu widzenia słownictwa to także wysoki, swobodny poziom znajomości języka angielskiego ogólnego, nie tylko terminologii lotniczej.

Level 6
Zakres słownictwa jest odpowiedni dla skutecznego i poprawnego komunikowania się na tematy znane i takie, w których nie jesteśmy ekspertami. Słownictwo jest bogate, kandydat właściwie zwraca uwagę na niuanse znaczeniowe oraz charakterystykę komunikacyjną rozmówcy, subtelności tematu, etc.
Jak to rozumieć?

Biegłość językowa w aspekcie słownictwa pozwala nam skutecznie i komfortowo dla rozmówcy komunikować się nie tylko na tematy, w których jesteśmy ekspertami, ale także na te, w których czujemy się mniej pewnie. Większość aktywnych zawodowo pilotów, niezależnie od stopnia zaawansowania językowego (od Level 4 wzwyż) skutecznie wytłumaczy zasady lądowania w warunkach bocznego wiatru, jednak już niekoniecznie z łatwością i obszernie wyjaśni jak zareaguje w przypadku wystąpienia u jednego z pasażerów ostrej reakcji alergicznej lub w jaki sposób można obniżyć poziom emisji hałasu utrudniający życie mieszkańcom w sąsiedztwie wielkich lotnisk międzynarodowych lub wypowie się na temat  perspektyw wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie kierowania ruchem lotniczym. 

[chimpy_lite_form]

Przeczytaj też:  Runway Incursion: Prognosis for the Future. Zadanie egzaminacyjne 3/ kategoria tematyczna: bezpieczeństwo/ przyszłość lotnictwa.

PREPARATION TO TEST