szymon.janicki

Japan Airlines to Transfer 3000 Employees to Subsidiary Companies. Test Category: Aviation Market

STUDY THE VOCABULARY/ READ THE TEXT / LISTEN TO THE RECORDING transfer employees – move employees to i.e. new company, unit non-aviation business areas – activity not directly connected with aviation give up– resign focus on … – concentrate on … withdraw – retreat / move out Japan Airlines will transfer 10% of its emploees …

Japan Airlines to Transfer 3000 Employees to Subsidiary Companies. Test Category: Aviation Market Czytaj więcej »

Polish ATC Pay and Working Conditions Dispute. Słownictwo z prasy zagranicznej.

Żródła: ops.group, bloomberg, euronews, cnbc issue the statement – wydać oświadczenie resolve dispute – rozwiązać spór prevent mass flight cancellations – zapobiec masowym odwołaniom lotów On April 28 Poland’s air navigation agency PANSA issued the statement in which it confirmed that the dispute with controllers had been resolved and thus prevented mass flight cancellations. sign …

Polish ATC Pay and Working Conditions Dispute. Słownictwo z prasy zagranicznej. Czytaj więcej »

Runway Incursion. Vocabulary + questions/ exercises

unauthorized – without permission obey the rules – respect the rules act according to the instructions – abide by instructions advise the ATC – inform Runway Incursion- unauthorized  entry to the runway by the vehicle/ person/ object. This situation is dangerous for the aircraft which is taking off or landing. The reason of the runway …

Runway Incursion. Vocabulary + questions/ exercises Czytaj więcej »

Noise levels at the airports: zadanie egzaminacyjne 3.

Zagadnienia ochrony środowiska coraz częściej pojawiają się podczas egzaminu ICAO English. I oczywiście sprawiają sporo kłopotu kandydatom ze względu na to, że nie dotyczą bezpośrednio sztuki pilotażu, bezpieczeństwa załogi, pasażerów lub statku powietrznego. Poniżej jedna z inspiracji… Słownictwo i naturalne związki frazeologiczne do nauki na pamięć, a nawet całe zdania :).  CZYTAJ/ SŁUCHAJ/ POWTARZAJ: Airplanes …

Noise levels at the airports: zadanie egzaminacyjne 3. Czytaj więcej »

Modelowa odpowiedź egzaminacyjna + słownictwo: Difficult Situations that Cabin Crew Have to Deal with

Często pytacie jak powinna brzmieć, jak długa powinna być odpowiedź na pytania egzaminacyjne. Poniżej przykład:) What are the difficult situations that the cabin crew have to deal with? The flight attendants are responsible for the comfort and safety of the passengers on board. It means that they have to be always prepared to deal with …

Modelowa odpowiedź egzaminacyjna + słownictwo: Difficult Situations that Cabin Crew Have to Deal with Czytaj więcej »

London City Airport Digital Tower. Zagadnienie egzaminacyjne: aviation technology

London’s  City Airport, one of the busiest single-runway airports in Europe, will have the full digital display  ATC facility open in January 2020. This was announced already some time ago but this week’s news amazed the world:  ATC personnel won’t actually be located on the airport any longer. They’ll be 80 miles away in the …

London City Airport Digital Tower. Zagadnienie egzaminacyjne: aviation technology Czytaj więcej »

„Cyber zagrożenia w lotnictwie”. ICAO 4/5/6. KONIECZNIE!

amend certification standards – wprowadzać poprawki do standardów certyfikacji introduce specific cybersecurity provisions – wprowadzać konkretne/określone przepisy/postanowienia/reguły dotyczące cyber bezpieczeństwa ’amend’ to doskonałe słowo w kontekście: amend the systems, amend the regulations- poprawić/ wprowadzić poprawki do działania systemu, przepisów, etc. Europe’s civil aviation safety regulator is putting forward proposals to  amend certification standards to introduce …

„Cyber zagrożenia w lotnictwie”. ICAO 4/5/6. KONIECZNIE! Czytaj więcej »

’Drone Disruptions’: każde słowo/wyrażenie z tego artykułu- obowiązkowo Levels 5/6.

Przeczytajcie ten materiał bardzo uważnie. Słownictwo do wykorzystania w wielu kontekstach, nie tylko zagrożeń związanych z dronami. Zwróćcie uwagę na przykłady. Nawet nauczcie się ich na pamięć.  NAGRANIE WYMOWY: temporary disruptions- czasowe zakłócenia/ temporarily disrupt- czasowo/ chwilowo zakłócić. ’temporary’ jest przeciwieństwem ’permanent’- stały/ niezmienny.  unauthorised activities- nieuprawnione działania/ operacje/ czynności Operations at Singapore Changi  airport …

’Drone Disruptions’: każde słowo/wyrażenie z tego artykułu- obowiązkowo Levels 5/6. Czytaj więcej »

Arrive at/in/on … NIEZBĘDNA FRAZEOLOGIA w kryterium „struktury/gramatyka”

Nagranie słownictwa: słuchajcie i powtarzajcie. make flights – wykonywać loty simulated missions – misje próbne / ćwiczebne / pozorowane As part of a deployment of six USAF B-52H Stratofortresses to RAF Fairford, four of the giant bombers have made flights around Europe. On March 18, B-52s simulated missions to the Norwegian Sea, the Baltic Sea/Estonia …

Arrive at/in/on … NIEZBĘDNA FRAZEOLOGIA w kryterium „struktury/gramatyka” Czytaj więcej »

Airport Preparing for Early Winter Conditions. Słownictwo/ Związki frazeologiczne

„Severe” jest często używanym słowem w odniesieniu do niebezpiecznych, zmiennych warunków pogodowych: severe rain, severe gusts of wind, severe cross-wind, severe thunderstorm, zwróćcie uwagę na wymowę! SŁUCHAJCIE/ CZYTAJCIE/ POWTARZAJCIE Severe weather (niebezpieczne/ trudne warunki pogodowe)  is already having an impact on operations at airports across the Northern Hemisphere (półkula północna) this autumn. As winter approaches, airlines operating …

Airport Preparing for Early Winter Conditions. Słownictwo/ Związki frazeologiczne Czytaj więcej »