blog

Japan Airlines to Transfer 3000 Employees to Subsidiary Companies. Test Category: Aviation Market

STUDY THE VOCABULARY/ READ THE TEXT / LISTEN TO THE RECORDING transfer employees – move employees to i.e. new company, unit non-aviation business areas – activity not directly connected with aviation give up– resign focus on … – concentrate on … withdraw – retreat / move out Japan Airlines will transfer 10% of its emploees …

Japan Airlines to Transfer 3000 Employees to Subsidiary Companies. Test Category: Aviation Market Czytaj więcej »

fale, ocean

For the Cleanliness of Oceans. Airlines Reducing the Use of Plastics Cups/ Cutlery.

SHORT FILM FIRT:) Alaska Airlines going green 0:05′ this goes into effect today 0:16′ ditching plastic  in favour of marine friendly [np.solutions] ….   0:27′ bring more awareness to the world TEXT: attempt to reduce pollution in the world’s oceans Airlines in Europe may need to comply with plastics ban proposed by the European Commission, a move …

For the Cleanliness of Oceans. Airlines Reducing the Use of Plastics Cups/ Cutlery. Czytaj więcej »

skrzydło samolotu podczas lotu w chmurach

Benefit: natural contexts, straight to the ICAO exam

’Benefit’  as a verb Aviation and pilots have largely benefitted from the development of digital technology. Many businessmen benefit from holding PPLs by significantly cutting down the time dedicated to business travels. I personally benefitted from becoming a pilot by raising the level of my self-confidence and learning new skills and competence. ’Benefit’ as a …

Benefit: natural contexts, straight to the ICAO exam Czytaj więcej »

Runway Incursion. Vocabulary + questions/ exercises

unauthorized – without permission obey the rules – respect the rules act according to the instructions – abide by instructions advise the ATC – inform Runway Incursion- unauthorized  entry to the runway by the vehicle/ person/ object. This situation is dangerous for the aircraft which is taking off or landing. The reason of the runway …

Runway Incursion. Vocabulary + questions/ exercises Czytaj więcej »

pasażerowie w samolocie

Exam Model Answer: Difficult Situations that Cabin Crew Deal With

You often ask us how long examination model answer/ response should be. Take a look below:) What are the difficult situations that the cabin crew have to deal with? The flight attendants are responsible for the comfort and safety of the passengers on board. It means that they have to be always prepared to deal …

Exam Model Answer: Difficult Situations that Cabin Crew Deal With Czytaj więcej »

ICAO4/5/6 The Most Common Mistakes at Listening Comprehension

In most ICAO4U test the comprehension stage consists of  four  parts: ATIS recording, repeating short messages, reporting longer messages and asking questions to find out more information. Most candidates I have had the opportunity to run the examination with find comprehension stage most difficult and definitely most stressful. Thus, it seems they make more mistakes …

ICAO4/5/6 The Most Common Mistakes at Listening Comprehension Czytaj więcej »

KRYTERIA OCENIANIA ICAO ENGLISH. SŁOWNICTWO (LEVELS 4/5/6)

Level 4 Zakres słownictwa oraz trafność doboru słów i wyrażeń są wystarczające do zapewnienia skutecznej komunikacji na temat codziennych, konkretnych tematów odnoszących się do specyfiki pracy i czynności lotniczych. Bardzo istotne jest opanowanie umiejętności skutecznego parafrazowania komunikatu gdy znajomość konkretnego słownictwa lub terminologii jest niewystarczająca: szczególnie w sytuacjach nieoczekiwanych lub rzadko spotykanych. Jak to rozumieć? …

KRYTERIA OCENIANIA ICAO ENGLISH. SŁOWNICTWO (LEVELS 4/5/6) Czytaj więcej »

Runway Incursion: Prognosis for the Future. Zadanie egzaminacyjne 3/ kategoria tematyczna: bezpieczeństwo/ przyszłość lotnictwa.

runway incursion- wtargnięcie na drogę startową project- przewidywać/ szacować due to …- ze względu na … all other accidents combined- wszystkie inne wypadki łącznie the most significant hazard- najbardziej znaczące niebezpieczeństwo In a study conducted by the Federal Aviation Administration, it was projected that accidents and collision due to runway incursions could cause more US …

Runway Incursion: Prognosis for the Future. Zadanie egzaminacyjne 3/ kategoria tematyczna: bezpieczeństwo/ przyszłość lotnictwa. Czytaj więcej »

Noise levels at the airports: zadanie egzaminacyjne 3.

Zagadnienia ochrony środowiska coraz częściej pojawiają się podczas egzaminu ICAO English. I oczywiście sprawiają sporo kłopotu kandydatom ze względu na to, że nie dotyczą bezpośrednio sztuki pilotażu, bezpieczeństwa załogi, pasażerów lub statku powietrznego. Poniżej jedna z inspiracji… Słownictwo i naturalne związki frazeologiczne do nauki na pamięć, a nawet całe zdania :).  CZYTAJ/ SŁUCHAJ/ POWTARZAJ: Airplanes …

Noise levels at the airports: zadanie egzaminacyjne 3. Czytaj więcej »