Egzamin część 1

biurko pracownicze, laptop, komputer, kaledarz

Egzamin ICAO English: część pierwsza egzaminu.

Pierwsza część egzaminu to seria 8-10 pytań z zestawu wybranego przez egzaminatora stosownie do funkcji pełnionej w lotnictwie przez kandydata (pilot zawodowy, pilot prywatny, kontroler ATC, pilot 'ab initio’). Ocenie podlega tutaj swoboda komunikacyjna, zrozumienie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat, oczywiście także poprawność gramatyczna i leksykalna.   W tej części egzaminu pytania mają charakter …

Egzamin ICAO English: część pierwsza egzaminu. Czytaj więcej »

Pilot’s Attitude: Character Features

a wide array/ range of skills- szeroki zakres umiejętnści/ kompetencji perform operations safely- bezpiecznie wykonywać czynności/ obowiązki/ działania The pilot must have a wide array/ range of skills to perform operations safely. attentiveness- skupienie/ uważność distinguish- wyróżniać run high risk- ponosić/ podejmować duże ryzyko Attentiveness is is one of the features which distinguish a good pilot. …

Pilot’s Attitude: Character Features Czytaj więcej »

Airbus A 350-1000 gets airworthy

Airbus press release fragments:  deliver the first aircraft- dostarczyć pierwszy samolot We now look forward to deliver the first aircraft to Qatar Airways by the end of the year. enter commercial service- rozpocząć loty/pracę w liniach lotniczych take beyond design limits- sprawdzić w warunkach bardziej wymagających od limitów projektowych meet all airworthiness criteria- spełnić wszystkie …

Airbus A 350-1000 gets airworthy Czytaj więcej »