Egzamin część 1

biurko pracownicze, laptop, komputer, kaledarz

Egzamin ICAO English: część pierwsza egzaminu.

Pierwsza część egzaminu to seria 8-10 pytań z zestawu wybranego przez egzaminatora stosownie do funkcji pełnionej w lotnictwie przez kandydata (pilot zawodowy, pilot prywatny, kontroler ATC, pilot ‚ab initio’). Ocenie podlega tutaj swoboda komunikacyjna, zrozumienie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat, oczywiście także poprawność gramatyczna i leksykalna.   W tej części egzaminu pytania mają charakter …

Egzamin ICAO English: część pierwsza egzaminu. Czytaj więcej »

Pilot’s Attitude: Character Features

a wide array/ range of skills- szeroki zakres umiejętnści/ kompetencji perform operations safely- bezpiecznie wykonywać czynności/ obowiązki/ działania The pilot must have a wide array/ range of skills to perform operations safely. attentiveness- skupienie/ uważność distinguish- wyróżniać run high risk- ponosić/ podejmować duże ryzyko Attentiveness is is one of the features which distinguish a good pilot. …

Pilot’s Attitude: Character Features Czytaj więcej »

skrzydło samolotu podczas lotu w zachodzie słońca

Connecting Global Travelers: Real Time Translation

work out- opracować translate any language in real time- tłumaczyć/ przekładać każdy język w czasie rzeczywistym KLM Royal Dutch Airlines  worked out  to connect global travelers who speak different languages. The Airline has created seats that translate any language in real time, allowing travelers with different languages to understand each other. The KLM Connecting Seats were installed …

Connecting Global Travelers: Real Time Translation Czytaj więcej »

Airbus A 350-1000 gets airworthy

Airbus press release fragments:  deliver the first aircraft- dostarczyć pierwszy samolot We now look forward to deliver the first aircraft to Qatar Airways by the end of the year. enter commercial service- rozpocząć loty/pracę w liniach lotniczych take beyond design limits- sprawdzić w warunkach bardziej wymagających od limitów projektowych meet all airworthiness criteria- spełnić wszystkie …

Airbus A 350-1000 gets airworthy Czytaj więcej »

Business Aviation Problems.

Business aviation managers are worried about the future as the are  having problems finding good people today.The companies which operate business jets borrow crews for a day here and there in order to make their schedules work (pożyczać załogi „tu i tam” na jeden dzień aby zrealizować plan lotów )and, later, swap out  their crews (udostępniają własne …

Business Aviation Problems. Czytaj więcej »