Fit row

Attitude/ Teamwork in the Cockpit. Zadanie egzaminacyjne 3. Level 5/6.

improved communication – podniesiony/ poprawiony poziom komunikacji In 70% of the airline accidents, someone in the cockpit knew there was a problem, yet was unable to find a way to communicate it. With time, study and implementation of consistent training and examinations improved communication had a strongly positive effect on the level of safety and, along …

Attitude/ Teamwork in the Cockpit. Zadanie egzaminacyjne 3. Level 5/6. Czytaj więcej »

Arrive at/in/on … NIEZBĘDNA FRAZEOLOGIA w kryterium „struktury/gramatyka”

Nagranie słownictwa: słuchajcie i powtarzajcie. make flights – wykonywać loty simulated missions – misje próbne / ćwiczebne / pozorowane As part of a deployment of six USAF B-52H Stratofortresses to RAF Fairford, four of the giant bombers have made flights around Europe. On March 18, B-52s simulated missions to the Norwegian Sea, the Baltic Sea/Estonia …

Arrive at/in/on … NIEZBĘDNA FRAZEOLOGIA w kryterium „struktury/gramatyka” Czytaj więcej »

Airport Preparing for Early Winter Conditions. Słownictwo/ Związki frazeologiczne

„Severe” jest często używanym słowem w odniesieniu do niebezpiecznych, zmiennych warunków pogodowych: severe rain, severe gusts of wind, severe cross-wind, severe thunderstorm, zwróćcie uwagę na wymowę! SŁUCHAJCIE/ CZYTAJCIE/ POWTARZAJCIE Severe weather (niebezpieczne/ trudne warunki pogodowe)  is already having an impact on operations at airports across the Northern Hemisphere (półkula północna) this autumn. As winter approaches, airlines operating …

Airport Preparing for Early Winter Conditions. Słownictwo/ Związki frazeologiczne Czytaj więcej »

samoloty stojące na lotnisku

Single Pilot Cockpits in the Cargo Planes…? Bardzo ważne zagadnienie tematyczne wszystkich egzaminów ICAO

  pilot shortage can be solved – problem braku pilotów może zostać rozwiązany transition to … – przejście na …/ zmiana na … attack on safety – atak na bezpieczeństwo NAGRANIE WYMOWY   Airline pilots are protesting against suggestion that the nation’s pilot shortage can be solved by a transition to single-pilot cockpits, calling the …

Single Pilot Cockpits in the Cargo Planes…? Bardzo ważne zagadnienie tematyczne wszystkich egzaminów ICAO Czytaj więcej »

światła laserowe

Hypersonic Aircraft Concept by Boeing. Zadanie egzaminacyjne 3/ kategoria tematyczna: przyszłość lotnictwa.

reduce travel times significantly- znacząco skrócić czas podróży aircraft concepts are announced by multiple companies- modele koncepcyjne samolotów są przedstawiane przez liczne firmy reveal- ogłaszać/ ujawniać/ przedstawiać Long distance travelers could soon reduce their travel times significantly as new high-speed aircraft concepts are announced by multiple companies. One of the most likely to succeed is …

Hypersonic Aircraft Concept by Boeing. Zadanie egzaminacyjne 3/ kategoria tematyczna: przyszłość lotnictwa. Czytaj więcej »

Flying in Dangerous Zones. ICAO 4/5/6, pytanie egzaminacyjne 3.

issue a warning – wydać ostrzeżenie imminent – bliski/ nieuchronny missile – pocisk alert notification- ogłoszenie alarmu European safety authorities have issued a warning to air traffic over possible imminent military action against Syria including the use of cruise missiles. The alert notification focuses on the eastern Mediterranean Sea and particularly the Nicosia flight information region. launch …

Flying in Dangerous Zones. ICAO 4/5/6, pytanie egzaminacyjne 3. Czytaj więcej »

„Pilatus Versatile Business Jet Simulator Training”: kilka fajnych zwrotów na egzamin

… are hard at work – …ciężko pracują provide a highly realistic and effective training environment – zapewniać bardzo realistyczne i skuteczne możliwości szkolenia The pilots to train for their type ratings in Pilatus’ PC-24 Super Versatile Jet using FlightSafety International’s full motion simulator are hard at work at the company’s learning center in Dallas. …

„Pilatus Versatile Business Jet Simulator Training”: kilka fajnych zwrotów na egzamin Czytaj więcej »

biurko pracownicze, laptop, komputer, kaledarz

Egzamin ICAO English: część pierwsza egzaminu.

Pierwsza część egzaminu to seria 8-10 pytań z zestawu wybranego przez egzaminatora stosownie do funkcji pełnionej w lotnictwie przez kandydata (pilot zawodowy, pilot prywatny, kontroler ATC, pilot ‚ab initio’). Ocenie podlega tutaj swoboda komunikacyjna, zrozumienie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat, oczywiście także poprawność gramatyczna i leksykalna.   W tej części egzaminu pytania mają charakter …

Egzamin ICAO English: część pierwsza egzaminu. Czytaj więcej »

miasto nocą

Improving Pilot’s Performance. Bardzo przydatne słownictwo.

detect change – dostrzegać / wykrywać zmianę  changes occur gradually – zmiany, które zachodzą stopniowo fall victim to … – paść ofiarą … notice indications – dostrzec wskazania/ informacje display – wyświetlać / ukazywać distract – rozpraszać – dekoncentrować accomplish an important task – wykonywać ważne zadanie Nagranie wymowy: Humans are very poor at detecting …

Improving Pilot’s Performance. Bardzo przydatne słownictwo. Czytaj więcej »