gramatyka

Konstrukcja HAD BETTER – mocna sugestia / nakaz (gramatyka)

Konstrukcja ‘had better’ to bardzo mocne wyrażenie sugestii, rekomendacji, czasem nawet groźby/ ostrzeżenia wskazującego domyślnie negatywne konsekwencje wykonania/ niewykonania jakiejś czynności. Forma: had better + bezokolicznik. Częstym błędem jest stosowanie trzeciej formy czasownika, a to konstrukcja typowej gramatyki idiomatycznej, nie ma nic wspólnego z czasem Past Perfect. You had better stop using the emergency frequency!  You may …

Konstrukcja HAD BETTER – mocna sugestia / nakaz (gramatyka) Czytaj więcej »

zadanie matematyczne, linijka

Future Tenses 4 Pilots ;)

Future Simple. zwykła forma czasu przyszłego. Czynność dokonana. mocne wyrażenie przyszłości- obietnica, deklaracja, etc. Konstrukcja: czasownik modalny will + bezokolicznik I will fly to Constance next week. Pytania: inwersja: Will you fly to Constance next week? Przeczenia: not po will: I will not fly to Constance next week. Future Continuous. wykonywanie (forma niedokonana) czynności w …

Future Tenses 4 Pilots 😉 Czytaj więcej »

dmuchawiec

ICAO 4 – ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE, koniecznie przed egzaminem

Jak w komunikacji brzmieć naturalnie, także podczas egzaminu ICAO English? Używać naturalnych związków frazeolgicznych. To szczególnie ważne podczas egzaminów specjalistycznego języka angielskiego. Używając całych wyrażeń brzmicie bardzo profesjonalnie, a Wasz język staje się rzeczywiście zaawansowany. Jak to osiągnąć? zrozumieć zdania bez tłumaczenia na język polski z każdego tekstu i nagrania pojawiającego się na naszym blogu …

ICAO 4 – ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE, koniecznie przed egzaminem Czytaj więcej »

Gramatyka: co trzeba umieć na ICAO 4! Pełne omówienie zagadnień

Często pytacie „co mam umieć, jaki zakres gramatyki jest wymagany na ICAO 4? ” Trudne pytanie i niełatwo na nie jednoznacznie odpowiedzieć, bo kryteria są właśnie niejednoznaczne: krótkie omówienie znajdziecie tutaj: https://www.icao4u.pl/2017/11/06/icao-4-wymagania-gramatyka/ Bardzo ogólnie, co oznacza w praktyce i czego oraz jak się uczyć? Liczy się przede wszystko skuteczność komunikacyjna, a nie bogactwo językowe. Unikamy …

Gramatyka: co trzeba umieć na ICAO 4! Pełne omówienie zagadnień Czytaj więcej »

Arrive at/in/on … NIEZBĘDNA FRAZEOLOGIA w kryterium „struktury/gramatyka”

Nagranie słownictwa: słuchajcie i powtarzajcie. make flights – wykonywać loty simulated missions – misje próbne / ćwiczebne / pozorowane As part of a deployment of six USAF B-52H Stratofortresses to RAF Fairford, four of the giant bombers have made flights around Europe. On March 18, B-52s simulated missions to the Norwegian Sea, the Baltic Sea/Estonia …

Arrive at/in/on … NIEZBĘDNA FRAZEOLOGIA w kryterium „struktury/gramatyka” Czytaj więcej »

śmigło samolotu

Gramatyka ICAO 4/5/6: rzeczowniki policzalne i niepolicznalne

MUCH/ MANY Ich znaczenie to wiele, dużo in Polish. Jednak nie używamy ich w języku angielskim zamiennie.  Much odnosi się do rzeczowników niepoliczalnych, takich jak: powietrze,przestrzeń,woda, etc. Z kolei many stosujemy do rzeczowników policzalnych: samolot,silnik, pilot, etc. That’s why we say: I think the passenger has drunk too much alcohol and he is behaving dangerously. But …

Gramatyka ICAO 4/5/6: rzeczowniki policzalne i niepolicznalne Czytaj więcej »

’Aircraft’- uwaga na częsty błąd!

W języku angielskim są rzeczowniki, które nie mają formy gramatycznej liczby mnogiej- nie dodajemy końcówki „-s”, mimo że mamy na myśli kilka przedmiotów. Jednym z nich jest „aircraft”. Nie dodawajcie „s” do „aircraft” w liczbie mnogiej- to błąd gramatyczny. Wielokrotnie powtarzany podczas egzaminu pozostawi złe wrażenie. Nie będzie problemem z punktu widzenia ICAO 4, ale na Level 5 …

’Aircraft’- uwaga na częsty błąd! Czytaj więcej »

śmigło samolotu

Wyrażanie planów. KONIECZNIE:)

Plany wyrażamy na trzy sposoby: Decyzje podejmowane w chwili mówienia: czasownik modalny will. Luźne plany, jeszcze nie do końca pewne. Wyrażenie intencji/ zamiaru: konstrukcja to be going to. Plany, których realizacja jest pewna. Za nami już przygotowania, etc. Present Continuous. Przykłady: OK. We will divert to the alternative. Kontekst: sytuacja emergency. pilot podejmuje decyzję natychmiast. …

Wyrażanie planów. KONIECZNIE:) Czytaj więcej »

Porcja gramatyki- tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący w języku angielskim jest bardzo prosty. Składa się wyłącznie z czasownika w swojej podstawowej formie, czyli w ………bezokoliczniku, np. Do it- zrób to, a w konsekwencji: Switch to another frequency- Przełącz się na inną częstotliwość. Advise on the number of souls and the fuel remaining- Podaj  ilość pasażerów i paliwa.   Forma trybu …

Porcja gramatyki- tryb rozkazujący Czytaj więcej »