Słowo dnia

diminished decision-making

diminished decision-making- obniżona możliwość podejmowania decyzji Many experts question the future of unmanned airplanes due to the diminished responsibility and decision-making in emergency situations- Wielu ekspertów kwestionuje przyszłość bezzałogowych samolotów ze względu na obniżony poziom odpowiedzialności i możliwości podejmowania decyzji w sytuacjach emergency.

on the spur of the moment

on the spur of the moment–natychmiast/ błyskawicznie Sometimes the key to the crew and passengers’ safety is the pilot’s ability to react on the spur of the moment– Czasami kluczem do bezpieczeństwa załogi i pasażerów jest umiejętność podejmowania natychmiastowej decyzji przez pilota.

skrzydło samolotu podczas lotu w chmurach

Benefit- naturalne konteksty zastosowania, prosto do egzaminu ICAO English.

’Benefit' jako czasownik- „skorzystać” Aviation and pilots have largely benefitted from the development of digital technology. Many businessmen benefit from holding PPLs by significantly cutting down the time dedicated to business travels. I personally benefitted from becoming a pilot by raising the level of my self-confidence and learning new skills and competence. ’Benefit' to także …

Benefit- naturalne konteksty zastosowania, prosto do egzaminu ICAO English. Czytaj więcej »

ensure wide clearance from …-  zapewnić/ zachować znaczną odległość od ..

ensure wide clearance from …-  zapewnić/ zachować znaczną odległość od .. The first rule when flying in an area of volcanic ash: don’t do it. Plan your route of flight to ensure a wide clearance from volcanic ash clouds- Pierwszą zasadą lotu w obszarze występowania pyłu wulkanicznego jest… nie rób tego. Zaplanuj trasę przelotu tak …

ensure wide clearance from …-  zapewnić/ zachować znaczną odległość od .. Czytaj więcej »

we will never compromise safety- nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa

we will never compromise safety- nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa We must ensure there are always two pilots in aircraft. We will never compromise safety, our core mission and vision of our pilots since 1931- Musimy zapewnić, że zawsze w samolocie będzie dwóch pilotów. Nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestiach bezpieczeństwa, to nasza …

we will never compromise safety- nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa Czytaj więcej »

seek careers in aviation- poszukiwać zatrudnienia w lotnictwie/ wybrać lotnictwo jako drogę zawodową

seek careers in aviation- poszukiwać zatrudnienia w lotnictwie/ wybrać lotnictwo jako drogę zawodową Women in Aviation International Conference was held in Nevada to  inspire women to seek careers in aviation- Celem Konferencji „Kobiety w Lotnictwie” zorganizowanej w Nevadzie było zainteresowanie kobiet wybraniem drogi zawodowej w lotnictwie. [chimpy_lite_form]

additional range capability- dodatkowy zasięg

additional range capability- dodatkowy zasięg The aircraft will embark on a short flight-test program to certify the modifications to the standard A350-900 that will bring the ULR’s additional range capability- Statek powietrzny rozpocznie krótki program testów w locie aby otrzymać certyfikację modyfikacji względem standardowego A350-900, które zapewnią ULR dodatkowy zasięg.