InstructorSzymon Janicki
Rodzaj kursuKurs online
Zapisanych74
Cena3000 PLN2500 PLN
Kup terazZapisz się
Pełny kurs icao + egzamin icao + zajęcia z lektorem

KURS E-LEARNING + PEŁNY KURS z EGZAMINEM PRÓBNYM + EGZAMIN ICAO

Kurs e-learningowy bezpośrednio przygotowujący do egzaminu TEA (Test of English for Aviation uznawany przez ULC) stanowiący wierne odzwierciedlenie/ ilustrację treści oraz przebiegu egzaminu. Test umożliwia/ wspomaga skuteczne przygotowanie do egzaminu. Założeniem kursu jest nauka własna kandydata,zajęcia z lektorem oraz zakończone sukcesem przystąpienie do egzaminu i uzyskanie świadectwa ICAO English na poziomach 4/5/6. Cena zawiera: dostęp do materiałów e-learningowych przygotowanych w oparciu o zajęcia przeprowadzone z pilotami, zajęcia z lektorem oraz egzamin i wydanie certyfikatu,

Moduł 1Rozmowa wstępna
Lekcja 1Is English Important in your Job?
Lekcja 2Tell me about your Routine Flying Day.
Lekcja 3+/- of Being a Pilot.
Lekcja 4What is Your Job? What are your Interests?Darmowy podgląd

Polecenie:

Odpowiedz na pytanie. Poniżej znajdziesz przykład.

 

What is your interest in aviation?

mini słownik

confident of/ about- pewny

I am aware of …- jester świadomy …

various types of planes- rozmaite rodzaje samolotów

trigger interest- wywoływać/ budzić zainteresowanie

constantly- stale/ nieustająco

raise competence- poszerzać kompetencje/ umiejętności

przykładowa odpowiedź (poziom podstawowy)

I love aviation. I am interested in all of the aspects of aviation. I have been reading books about the history of aviation since I was a child. Wright brothers  were my childhood heros. I love traveling, watching places, working with people. But flying airplane gives me great feeling that I have a control over the big, heavy and very fast airplane. I am confident of my skills but I am aware of how much I still have to learn. Various types of planestrigger my interest and I constantly want to raise my competence and skills, fly new types of airplanes, there are so many wonderful machines to jump in the cockpit.

mini słownik

What is your job?

currently- obecnie

deliver- dostarczać/ tutaj: bezpiecznie przetransportować/ dowieźć

destination- cel podróży

przykładowa odpowiedź (poziom podstawowy)

I am an airline pilot. I work for Fly Free Airlines. Currently I am a captain/ first officer of E170/B737/B767. I am responsible for delivering passengers to their destination quickly and safely. I have to follow my monthly duty plan, company safety and operational procedures.

mini słownik

for passion reasons- ze względu na pasję

run company- prowadzić firmę

deal with- zajmować się …/ działać w branży …

I want to keep it this way- chcę aby tak zostało

przykładowa odpowiedź (poziom podstawowy)

I fly airplanes for recreational and passion reasons. In my job I run my company. It deals with foreign language education. I have the website on which I publish materials about specialized language in law/ medicine/technology/ business and aviation. We will soon add cosmetology. I really like my job but all week I think about the moment when I climb to the cockpit and start up the engines. Aviation is my real passion and I want it to keep it this way.

posłuchaj przykładowej odpowiedzi

 
 
symulacja egzaminu
 

Posłuchaj pytania

Nagraj swoją odpowiedź

Posłuchaj swojej odpowiedzi

Lekcja 5What is your Experience as a Pilot?
Lekcja 6How do you Deal with Stress?
Lekcja 7What are the Elements of the Pre-Flight Check?
Lekcja 8Your Best Flying Adventure.
Lekcja 9Rozmowa wstępna - egzamin próbny
Moduł 22A Powtarzanie
Lekcja 10Powtarzanie
Lekcja 11Powtarzanie - egzamin próbny
Moduł 32B Zadawanie pytań
Lekcja 12Zadawanie pytańDarmowy podgląd

Polecenie:

Zadaj pytanie.

 

Ask the question:

British accent:
 
 
 

 

Hindi accent:

 

 

 

  Spanish accent:

 

 

Lekcja 13Zadawanie pytań - egzamin próbny
Moduł 42C Udzielanie wskazówek
Lekcja 14Udzielanie wskazówek
Lekcja 15Udzielanie wskazówek - egzamin próbny
Moduł 53A Opisywanie/porównywanie zdjęć
Lekcja 16Private Airplane Accident: 1.
Lekcja 17Private Airplane Accident: 2.
Lekcja 18Private Airplane Accident: 3.
Lekcja 19Private Airplane Accident: 4.
Lekcja 20Private Airplane Accident: 5.
Lekcja 21Ditching... Hudson River.Darmowy podgląd

Polecenie:

Opisz zdjęcie. Poniżej znajdziesz przykład.

 

 

mini słownik

in the foreground- na pierwszym planie

in the background- w tle

the low-wing aircraft- dolnopłat

the fuselage is intact- kadłub jest nienaruszony

przykładowa odpowiedź w języku angielskim

The picture shows the miraculous landing on the Hudson River. During the take-off from La Guardia airport in New York the airplane hit the flock of birds which instantly killed both engines. The plane lost thrust on both engines. The captain and the tower both looked desperately for the runway, both in La Guardia and other airports in the vicinity. But on the spur of the moment it became clear that they wouldn’t make it to any runway and the captain decided to land in the Hudson River. All 154 passengers were saved. Nobody was hurt. The picture shows the moment after the landing when the passengers and the crew are already on the wings waiting for the rescue service to come and pick them up. The doors to the fuselage are open. The plane landed in the glider style with the wings in the ideal horizontal position and the tail at the appropriate angle. The descent speed was ideal, if it wasn’t the fuselage may have desintegrated.

przykładowa odpowiedź w języku polskim

Zdjęcie pokazuje cudowne lądowanie na rzece Hidson. Podczas startu z lotniska La Guardia w Nowym Jorku, samolot uderzył w stado ptaków, co natychmiast zniszczyło obydwa silniki. Samolot stracił siłę ciągu. Kapitan i wieża desperacko szukali pasa, na którym zamolot mógłby wylądować, zarówno na La Guardii oraz innych lotniskach w okolicy. Ale natychmiast stało się jasne, że nie dadzą rady dolecieć do jakiegokolwiek pasa i kapitan zdecydował się wylądować na rzece Hudson.  154 pasażerów zostało ocalonych. Zdjęcie pokazuje chwilę po wodowaniu gdy pasażerowie oraz załoga stoją już na skrzydłach czekając na podjęcie przez służby ratownicze. Drzwi do kadłuba samolotu sa już otwarte. Samolot wylądował w stylu szybowcowym ze skrzydłami w idealnie poziomej płaszczyźnie oraz ustrzeniem ogonowym pod odpowiednim kątem. Prędkość opadania została idealnie dobrana, gdyby stało się inaczej, kadłub mógłby się rozpaść.

posłuchaj przykładowej odpowiedzi

 
symulacja egzaminu
 
 

Posłuchaj pytania

Nagraj swoją odpowiedź

Posłuchaj swojej odpowiedzi

 
Lekcja 22Heavy Airplane Accident: 1.
Lekcja 23Heavy Airplane Accident: 2.
Lekcja 24Heavy Airplane Accident: 3.
Lekcja 25Heavy Airplane Accident: 4.
Lekcja 26Heavy Airplane Accident: 5.
Lekcja 27Heavy Airplane Accident: 6.
Lekcja 28Heavy Airplane Accident: 7.
Lekcja 29Heavy Airplane Accident: 8.
Lekcja 30Heavy Airplane Accident: 9.
Lekcja 31Helicopter Catastrophes.
Lekcja 323A Egzamin próbny
Moduł 63B Dyskusja
Lekcja 33How Dangerous is the Wind Shear?
Lekcja 34What would you Do in Case of the Wind Shear?Darmowy podgląd

Polecenie:

Odpowiedz na pytanie. Poniżej znajdziesz przykład.

 

What would you do in case of wind shear?

 

mini słownik

indicated procedure- określona/ zdefiniowana procedura

discontinue the approach- przerwać podejście

przykładowa odpowiedź w języku angielskim 

Of course, there is the indicated procedure according to which the pilot has to respond to the ocurrence or the prospect of the wind shear. If the the pilot is on the ground and hasn’t started the take-off yet or may be even in the very early stages of the take-off roll, he should definitely stay on the ground. If the pilot is approaching the airport, he should discontinue the approach and go around.

posłuchaj przykładowej odpowiedzi

 
 
symulacja egzaminu
 

Posłuchaj pytania

Nagraj swoją odpowiedź

Posłuchaj swojej odpowiedzi

Lekcja 35Passenger in Panic.
Lekcja 36Approach in Storm
Lekcja 37In the Middle of the Storm
Lekcja 38Security at the Airport
Lekcja 39Climate Change Consequence for Aviation
Lekcja 40The Future of Aviation: Supersonic Technology
Lekcja 41Medical Emergency
Lekcja 42Medical Emergency: Heart Attack
Lekcja 43Passenger in Distress
Lekcja 44Stress in the Cockpit
Lekcja 45Runway Incursion
Lekcja 46Flight Control Systems
Lekcja 47Autonomous Aircraft
Lekcja 48Humans/ Machines
Lekcja 49System Failure
Lekcja 50Fire Emergency
Lekcja 51Birdstrike
Lekcja 52Interference with Animals
Lekcja 53Losing Engines
Lekcja 54Pets
Lekcja 55Crosswind and Birdstrike Hazard
Lekcja 56Not to Get Lost
Lekcja 57Risk of Accidents in Aviation
Lekcja 58Increased Traffic Risk
Lekcja 59The Future of Aviation: Flying Cars
Lekcja 60Brake Problems
Lekcja 61Rapid Descent
Lekcja 62Violence in the Air
Lekcja 63Dyskusja - egzamin próbny
Moduł 7Wskazówki do egzaminu
Lekcja 64Rejestracja kandydata.
Lekcja 65Zanim wyjdziesz z domu.
Lekcja 66Przed egzaminem...
Lekcja 67Zestaw egzaminacyjny ICAO English.
Lekcja 68Część pierwsza egzaminu: rozmowa wstępna.
Lekcja 69Część druga egzaminu: odsłuchy.
Lekcja 70Odsłuchy egzaminacyjne: jak to rozgryźć.
Lekcja 71Część trzecia egzaminu: zdjęcia + konwersacja.
Lekcja 72Nagrywanie egzaminu/ stres.
Moduł 8Materiały dodatkowe
Lekcja 73Instruments.
Lekcja 74Czasowniki nieregularne, kontekst: lotnictwo.
Lekcja 75Unruly Passenger Recommendations.
Lekcja 76Commercial Aviation Market.
Lekcja 77Natural Disasters.
Lekcja 78Runway Incursion Prognosis.
Lekcja 79Security in the Air.
Lekcja 80Modern Airports.