Improve-Your-Aviation-English/Blog

ensure wide clearance from …-  zapewnić/ zachować znaczną odległość od ..

The first rule when flying in an area of volcanic ash: don’t do it. Plan your route of flight to ensure a wide clearance from volcanic ash clouds- Pierwszą zasadą lotu w obszarze występowania pyłu wulkanicznego jest… nie rób tego. Zaplanuj trasę przelotu tak aby zachować znaczną odległość od chmur pyłu wulkanicznego.

15 Cze 2018

ICAO4/5/6 The Most Common Mistakes at Listening Comprehension.

/
Dodane przez
/
Komentarze0
In most ICAO examination systems the comprehension stage consists of three parts: repeating the messages, asking questions to find out more information and giving advice to the speaker. Most candidates I have had the opportunity to run the examination with find comprehension stage most difficult and definitely most stressful. Thus, it seems they make more mistakes here than in...
Więcej
14 Cze 2018

Tips for Flying in Areas of Active Volcanoes. Zadanie egzaminacyjne 3, kategoria tematyczna: bezpieczeństwo lotu.

/
Dodane przez
/
Komentarze0
three tips- trzy rady several volcanoes currently active- liczne, aktualnie czynne wulkany The National Business Aviation Association (NBAA) recently posted three tips for pilots flying in areas with active volcanoes, especially timely now with several volcanoes currently active, including Kilauea in Hawaii and Fuego in Guatemala. AVOID VOLCANIC ASH ensure a wide clearance from … – zapwnić/ zachować znaczną...
Więcej
12 Cze 2018

Egzamin ICAO English: część pierwsza egzaminu.

/
Dodane przez
/
Komentarze0
/
Pierwsza część egzaminu to seria 8-10 pytań z zestawu wybranego przez egzaminatora stosownie do funkcji pełnionej w lotnictwie przez kandydata (pilot zawodowy, pilot prywatny kontroler ATC, pilot ‚ab initio’). W tej części egzaminu pytania mają charakter bardzo ogólny i dotyczą zawodu kandydata, jego doświadczenia w pilotażu, pracy w lotnictwie, planów na przyszłość, pasji, ulubionych samolotów, posiadanych uprawnień, etc. Na...
Więcej

we will never compromise safety- nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa

We must ensure there are always two pilots in aircraft. We will never compromise safety, our core mission and vision of our pilots since 1931- Musimy zapewnić, że zawsze w samolocie będzie dwóch pilotów. Nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestiach bezpieczeństwa, to nasza podstawowa misja i wizja naszych pilotów od 1931 roku.

The Air Line Pilots Association (ALPA).

9 Cze 2018

Single Pilot Cockpits in the Cargo Planes…? Zadanie egzaminacyjne 3/ kategoria tematyczna: przyszłość lotnictwa/ bezpieczeństwo lotów.

/
Dodane przez
/
Komentarze0
pilot shortage can be solved- problem braku pilotów może zostać rozwiązany transition to …- przejście na …/ zmiana na … attack on safety- atak na bezpieczeństwo Airline pilots are protesting against suggestion that the nation’s pilot shortage can be solved by a transition to single-pilot cockpits, calling the plan an attack on safety. The Air Line Pilots Association (ALPA)...
Więcej
4 Cze 2018

New Advanced Version of the HondaJet. Zadanie egzaminacyjne 3/ kategoria tematyczna: nowoczesne statki powietrzne.

/
Dodane przez
/
Komentarze0
longer range- dłuższy/ większy zasięg interior options- opcje wyposażenia wnętrza Honda Aircraft announces an advanced version of the HondaJet. The HondaJet Elite promises longer range (dłuższy/ większy zasięg), and has added more avionics, paint and interior options (opcje wyposażenia wnętrza). fuel efficiency- wydajność paliwa exceptionally quiet- wyjątkowo ciche  reduced both exterior and interior noise- obniżył poziom hałasu na zewnątrz...
Więcej
2 Cze 2018

Z czego składa się zestaw egzaminacyjny ICAO English…

/
Dodane przez
/
Komentarze0
/
Egzaminator wybiera zestaw egzaminacyjny stosownie do roli pełnionej w lotnictwie przez kandydata. Różne zestawy dla pilotów zawodowych, prywatnych, kontrolerów ATC, pilotów ‚ab initio’ i ‚student controllers’. Egzaminator układa zestaw składający się z trzech komponentów dostępnych w banku pytań: pytania rozmowy wstępnej, odsłuchy, zdjęcia + rozmowa na tematy techniczne, bezpieczeństwa lotu, etc. Jeśli zdawałeś wcześniej: egzaminator sprawdzi w systemie egzaminacyjnym,...
Więcej
  • overhaul- przegląd/ okresowe czynności serwisowe

In order to ensure the safety of the crew and the passengers, each aircraft needs to undergo (thorough) periodical overhaulAby zapewnić bezpieczeństwo załodze i pasażerom każdy statek powietrzny musi przechodzić (dokładne) przeglądy okresowe

31 Maj 2018

Przed Egzaminem….

/
Dodane przez
/
Komentarze0
/
… jako egzaminator kilku międzynarodowych certyfikatów języka angielskiego, wiem jak ważna jest forma/ samopoczucie kandydata. A nic tak nie deprymuje jak braki formalne, brak dokumentu, etc. Nawet jeśli nie są to uchybienia uniemożliwiające podejście do egzaminu, i tak wywołują napięcie i dodatkowy stres. Łatwiej wtedy o pomyłki, błędy językowe. Dlatego pamiętaj: wyjeżdżając z domu sprawdź koniecznie, czy wziąłeś ze...
Więcej