United Airlines Aid to New York … Love Aviation World

offer free flights to medical volunteers – oferować ochotnikom medycznym darmowe loty outbreak of epidemic – wybuch epidemii fight off … more effectively –  zwalczać … bardziej skutecznie committed to the cause – oddany sprawie / zaangażowany develop medical flight program – opracować/ wdrożyć plan lotów medycznych meet demand – sprostać potrzebom In cooperation with …

United Airlines Aid to New York … Love Aviation World Czytaj więcej »

The First Electric Airline. Kategoria tematyczna: przyszłość lotnictwa/ ekologia

Summary:   The regional battery-powered airline with 40 seaplanes operates half-hour flights carrying up to 19 passengers between Vancouver, Seattle and communities in coastal British Columbia. The short flights make it well-suited for a battery-powered engine.   The aircraft is able to fly for 30 minutes with a 30-minute reserve on a one-hour charge. They …

The First Electric Airline. Kategoria tematyczna: przyszłość lotnictwa/ ekologia Czytaj więcej »

Wiosenne nowości w ICAO4U: kursy i egzaminy!

Zapraszamy Was serdecznie na nowe edycje kursów i egzaminów do ICAO4U, od pierwszych dni marca- czyli TERAZ:)!   Zapraszamy na pełny kurs online – dostęp do pełnego kursu przygotowującego do egzaminu, zajęcia online z lektorem/egzaminatorem, powtórzenie 1 dzień przed egzaminem w Warszawie, egzamin + certyfikat. Zapraszamy na pełny kurs stacjonarny  – dostęp do pełnego kursu …

Wiosenne nowości w ICAO4U: kursy i egzaminy! Czytaj więcej »

Coronavirus Impact on Airlines (zagadnienie egzaminacyjne: rynek lotniczy)

Level 4 and 5   weaker demand for … – mniejszy popyt / zainteresowanie … highlight decreasing demand – podkreślić / zaakcentować zmniejszający się popyt / zainteresowanie suspension of flights – zawieszenie lotów impact on demand for … – wpływ (zwykle negatywny) na popyt / zainteresowanie cancellations of industry events – odwołanie branżowych wydarzeń / imprez …

Coronavirus Impact on Airlines (zagadnienie egzaminacyjne: rynek lotniczy) Czytaj więcej »

dynamizujemy znaczenia :) … dzisiaj ‚narrow escape’

narrow escape – niewiele brakowało…/ udało się „o włos” We had a narrow escape when the insane  pilot suddenly appeared with his plane in front of us- Niewiele brakowało….gdy szalony pilot i jego samolot nagle pojawił się tuż przed nami. The sick passenger had a narrow escape but the pilot managed to land fast and …

dynamizujemy znaczenia 🙂 … dzisiaj ‚narrow escape’ Czytaj więcej »

Plans for London City Airport (zagadnienie egzaminacyjne: rozwój lotnictwa cywilnego)

reveal to the public- pokazać opinii publicznej extension- rozbudowa To celebrate its 30th anniversary, London City Airport  has revealed to the public the plan of extension worth 300 million dollars. The privately-funded investment includes: plans for seven new aircraft stands (stanowiska dla samolotów), parallel taxiways to maximise runway capacity (równoległe drogi kołowania dla zmaksymalizowania możliwości/ pojemności), a …

Plans for London City Airport (zagadnienie egzaminacyjne: rozwój lotnictwa cywilnego) Czytaj więcej »

lecący samolot

inflict damage to … –

inflict damage to… – wyrządzić szkodę/ zniszczyć, etc. The interference with birds during the initial climb stage inflicted significant damage to the cowling of the engine- Zderzenie z ptakami w początkowej fazie wznoszenia spowodowało znaczące uszkodzenie pokrywy silnika. The fatal accident on board inflicted irreparable damage to the psychology of the pilot who decided to give …

inflict damage to … – Czytaj więcej »

on the spur of the moment

on the spur of the moment–natychmiast/ błyskawicznie Sometimes the key to the crew and passengers’ safety is the pilot’s ability to react on the spur of the moment– Czasami kluczem do bezpieczeństwa załogi i pasażerów jest umiejętność podejmowania natychmiastowej decyzji przez pilota.

śmigło samolotu

Wyrażanie planów. KONIECZNIE:)

Plany wyrażamy na trzy sposoby: Decyzje podejmowane w chwili mówienia: czasownik modalny will. Luźne plany, jeszcze nie do końca pewne. Wyrażenie intencji/ zamiaru: konstrukcja to be going to. Plany, których realizacja jest pewna. Za nami już przygotowania, etc. Present Continuous. Przykłady: OK. We will divert to the alternative. Kontekst: sytuacja emergency. pilot podejmuje decyzję natychmiast. …

Wyrażanie planów. KONIECZNIE:) Czytaj więcej »

piloci za sterem samolotu

Pilot’s Mental Health Assessment: British Psychological Society Report

understand, monitor and maintain mental wellbeing- rozumieć, monitorować i utrzymywać dobrą formę psychiczną unique environment- wyjątkowe środowisko endure a range of stressful stimulations- przeżywać/ być poddanym wielu stresującym bodźcom cause increased risk- wywoływać zwiększone ryzyko develop mental health issues- rozwinąć choroby/ dolegliwości psychiczne According to the British Psychological Society, aviation industry must invest in its …

Pilot’s Mental Health Assessment: British Psychological Society Report Czytaj więcej »