improve your aviation english – blog

ten blog to wsparcie w nauce do egzaminu ICAO

zadanie matematyczne, linijka

Future Tenses 4 Pilots 😉

Future Simple. zwykła forma czasu przyszłego. Czynność dokonana. mocne wyrażenie przyszłości- obietnica, deklaracja, etc. Konstrukcja: czasownik modalny will + bezokolicznik I will fly to Constance next …
Przeczytaj
1 2 3 4 5