ICAO 4- wymagania/ GRAMATYKA.

Postawowe struktury gramatyczne są stosowane w sposób kreatywny i zostały dobrze opanowane przez kandydata. Zasady konstruowania zdań oraz odpowiedni szyk wyrazów w zdaniu są zachowane i konsekwentnie stosowane. Sporadyczne błędy są dopuszczalne, szczególnie w nietypowych oraz nieoczekiwanych sytuacja komunikacyjnych, jednak rzadko mają negatywny wpływa na skuteczność komunikacyjną.

Przed egzaminem pamiętaj o …

tak, możesz także pamiętać o butelce szampana ze zdjęcia;), bo przecież będziesz po tygodniu, gdy otrzymasz wynik, bedziesz miał/ będziesz miała co świętować:) ale wcześniej: koniecznie wydrukuj udostępniony przez nas formularz zgłoszeniowy: TEA Registration Form 2015 , wypełnij go, podpisz i PRZYWIEŹ NA EGZAMIN! dokładnie przeczytaj, wydrukuj, podpisz i PRZYWIEŹ NA EGZAMIN informację o zasadach egzaminacyjnych. TEA Notes …

Przed egzaminem pamiętaj o … Czytaj więcej »