LOT: Singapore to Warsaw!!!

announcement of a new route- otwarcie/ uruchomienie nowego połączenia first non-stop connection- pierwsze bezpośrednie połączenie permanent or seasonal increase- stały lub sezonowy wzrost LOT Polish Airlines will be adding Singapore to its network next year with the announcement of a new route between Warsaw and Singapore that will give the city its first non-stop connection …

LOT: Singapore to Warsaw!!! Czytaj więcej »

glider- …

szybowiec Flying a glider has been the first step to become the pilot for many generations of great aviators- Latanie szybowcem było pierwszym krokiem do zostania pilotem dla wielu pokoleń wielkich lotników.

Aviation Insurance

According to generalaviationnews.com when you take out the aviation insurance policy, you should pay attention to the following aspects of the policy: does the insurer have strong financial performance (dobre wyniki finansowe)  and a positive reputation? what are the exclusions (zastrzeżenia/ wyłączenia), and could they limit the way you operate your aircraft? are all pilots who …

Aviation Insurance Czytaj więcej »

descend

descend- obniżać pułap lotu Approaching the runway, the airplane was descending at the appropriate pace- Podchodząc do lądowania, samolot obniżał pułap w odpowiednim tempie.

Long-Haul Flights Growth.

wzrost/ rozwój lotów długodystansowych. Skuteczne przygotowanie do egzaminu musi obejmować naturalną frazeologię języka angielskiego w kontekście komunikacji lotniczek, dlatego: short-haul aviation market- rynek przelotów krótkich/ krótko dystansowych, cause the collapse- spowodować upadek, focus on long-haul network growth- skupić się na rozbudowie sieci lotów długodystansowych to be in the spotlight- skupiać największe zainteresowanie As growing pressure …

Long-Haul Flights Growth. Czytaj więcej »

Tryb rozkazujący… porcja gramatyki:)

Tryb rozkazujący w języku angielskim jest bardzo prosty. Składa się wyłącznie z czasownika w swojej podstawowej formie, czyli w ………bezokoliczniku, np. Do it- zrób to, a w konsekwencji: Switch to another frequency- Przełącz się na inną częstotliwość. Advise on the number of souls and the fuel remaining- Podaj i ilość pasażerów i paliwa.  Forma trybu …

Tryb rozkazujący… porcja gramatyki:) Czytaj więcej »

Wonderful Vocabulary/ Wonderful Landing in the Sun….San Francisco!

00:17′ prepare visual approach- przygotuj się do podejścia z widocznością 01:26′ reduce speed …- zmniejsz prędkość do … 01:40′ descend and maintain …-obniż pułap i utrzymaj pułap … 01:48′ contact NorCal Approach on 135.65 MHz- nawiąż kontakt z …. na częstotliwości … 04:07′ cleared to …/ for …- otrzymane zezwolenie na … 05:19′ caution for …

Wonderful Vocabulary/ Wonderful Landing in the Sun….San Francisco! Czytaj więcej »

The Amazing Farewell by Air Berlin.

Słownictwo: approach- podejście abort landing attempt- przerwać próbę lądowania perform a low pass- wykonać niski przelot/ przejście scream in terror- krzyczeć z przerażenia suspend the pilot- zawiesić pilota conduct the investigation- przeprowadzić śledztwo farewell- pożegnanie Struktury: Following…- po…./  następnie…. Reportedly- według doniesień/ przekazów, etc. During the last long-distance flight, Airbus A330 pilot handled the approach …

The Amazing Farewell by Air Berlin. Czytaj więcej »