Jak zdać egzamin ICAO?

Test of English for Aviation koncentruje się na weryfikacji poprawności skuteczności komunikacji w języku angielskim w kontekście lotnictwa. Liczy się płynność, szybkość reakcji, komunikatywność, poprawność, wymowa. Egzamin nie jest testem znajomości procedur lotniczych w języku angielskim. W czasie około 30-minutowego egzaminu, w przyjaznej atmosferze (tak: przyjazny charakter prowadzenia egzaminu i gotowość pomocy, powtórzenia, parafrazowania pytań, etc. jest jednym z zadań egzaminatora) kandydat  odpowiada na kilkadziesiąt pytań z arkusza egzaminacyjnego (i zadawanych ad hoc przez egzaminatora) oraz reaguje na 16 krótkich, odsłuchiwanych nagrań.

Kandydat musi mieć przy sobie podany w formularzu rejestracyjnym dokument tożsamości.  Egzamin jest w całości nagrywany, a plik dźwiękowy wysyłany do Wielkiej Brytanii do oceny.

W części 2B egzaminu należy do kolejnych 3 odsłuchanych nagrań zadać pytania aby uzyskać dodatkowe informacje.

Część pierwsza egzaminu to ogólna rozmowa dotycząca doświadczenia, pasji, planów na przyszłość…oczywiście w kontekście lotnictwa. 10 minut, 5-10 pytań.

W części 2C po odsłuchaniu nagrania udzielamy rady lub  sugestii postępowania.

Część 2A  to odsłuchiwanie nagrań pilotów lub kontrolerów. 10 usłyszanych komunikatów należy jak najwierniej powtórzyć.

Trzecia, ostatnia część egzaminu to opis zdjęć przedstawiających rozmaite sytuacje lotnicze i oczywiście rozwinięcie rozmowy. To ćwiczenie również składa się z dwóch etapów:
3A– opisywanie pierwszego zdjęcia: około pół minuty oraz porównywanie sytuacji przedstawionej na drugim zdjęciu z pierwszą
3B– odpowiedź na dodatkowe pytania.

Czy wynik egzaminu Test of English for Aeronautical Communikation jest uznawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Polsce?

Tak. Na podstawie świadectwa zdania egzaminu z wynikiem ICAO Level 4 (licencja na 4 lata) , ICAO Level 5 (licencja na 5 lat), ICAO Level 6 (licencja bezterminowa).

Czy egzamin mogą zdawać piloci zawodowi i kontrolerzy lotów, czy tylko piloci prywatni z licencją PPL?

Egzamin adresowany jest zarówno do pilotów zawodowych, jak i prywatnych, a także kontrolerów ruchu lotniczego.

Jak często organizowany jest egzamin?

Zwyczajowo, raz w miesiącu. Jednak w przypadku otrzymania zgłoszeń od większej grupy pilotów, jesteśmy w stanie zorganizować kurs oraz egzamin w dowolny weekend.

Czy organizowany jest kurs przygotowujący do egzaminu?

Tak. Zapraszamy na weekendowy kurs przygotowujący, powtórkę przed egzaminem oraz … na egzamin.

Czy zapewniacie materiały edukacyjne?

Tak. Kandydat, który wykupi uczestnictwo w kursie przygotowującym otrzymuje dostęp do materiałów ukierunkowujących naukę bezpośrednio do egzaminu. Wszystkie materiały zostały wielokrotnie sprawdzone w czasie zajęć prowadzonych z oświadczonymi pilotami, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w Internecie.

Jak długo będę czekać na wynik?

Informacja: 7-10 dni. Po kolejnych dwóch tygodniach kandydat otrzymuje świadectwo zdania egzaminu.

Czy znajomość procedur lotniczych jest niezbędna do zdania egzaminu?

Nie, Test of English for Aviation nie jest egzaminem sprawdzającym znajomość procedur. To egzamin weryfikujący sprawność i elastyczność komunikacyjną kandydata, poprawność stosowanego języka angielskiego w kontekście lotnictwa, sytuacji nagłych, perspektyw rozwoju lotnictwa, etc.

Jak długo trwa egzamin?

Łącznie około 30 minut.

Czy egzamin zdawany jest indywidualnie? Z ilu egzaminatorów składa się komisja?

Tak- egzamin zdawany jest indywidualnie. W obecności jednego egzaminatora.

Z ilu części składa się egzamin?

Z trzech. Pierwsza to rozmowa na ogólne tematy związane z doświadczeniem, planami lotniczymi kandydata. Druga to odsłuch 16 nagrań i odpowiednia reakcja: powtórzenie komunikatu/ zadanie dodatkowych pytań/ udzielenie rad, wskazówek. Trzecia część to opis zdjęć i rozmowa na ich podstawie.

Czy mam czas na przygotowanie odpowiedzi? Czy mogę robić notatki?

Nie, założeniem egzaminu jest jak najwierniejsze oddanie rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej i naturalny przebieg rozmowy. Nie ma więc czasu na przygotowanie odpowiedzi, a robienie notatek jest zabronione.