Dziękuję za przesłanie formularza. Przed tobą egzamin…

Brief-pack

 1. Przygotuj stanowisko- wyeliminuj wszelkie źródła hałasu!
 2. Egzamin nie może odbywać się w miejscu publicznym, np. restauracja, terminal lotniczy. Musi to być miejsce spokojne, np. pokój w Twoim mieszkaniu lub biurze.
 3. Przygotuj swój pokój na potrzeby landscape rotation- podczas egzaminu będziesz musiał/-a pokazać egzaminatorowi pomieszczenie, w którym się znajdujesz.
 4. Przygotuj swojego smartfona, przy pomocy którego będziesz zdawać egzamin.
 5. Urządzenie musi być ustawione stabilnie. Możesz przygotować statyw.
 6. Pamiętaj o włączeniu funkcji automatycznego obracania ekranu w smartfonie.
 7. Przygotuj link do egzaminu-> https://icao4u.netlify.app/exam. Użyj go o godzinie planowanego egzaminu.
 8. Pamiętaj o podłączeniu słuchawek do smartfona. Gniazda słuchawkowe w smartfonach mogą różnić się wejściami.
 9. Pamiętaj o włączeniu mikrofonu w smartfonie.
 10. Przygotuj dokument tożsamości (ten sam, który wpisałeś do formularza rejestracyjnego!).
 11. Przygotuj kartkę i długopis do notowania. Będą Ci potrzebne podczas odsłuchów.
 12. Aby zapobiec połączeniom przychodzącym w trakcie egzaminu, włącz w smartfonie tryb samolotowy. Pamiętaj, że WI-FI również musi zostać włączone!
 13. Niezbędnym elementem komfortu podczas Twojego egzaminu jest wysoka jakość połączenia internetowego po Twojej stronie. Tutaj możesz ją sprawdzić-> https://network.callstats.io/
 1. Prepare your examination room. Eliminate all sources of any noise which might potentially disturb you during the test and affect your performance. 
 2. Make sure that you take the examination in a decent private place, i.e. the room in your apartment or office. You must not take the examination in a public place like a restaurant, airport terminal, etc. 
 3. Prepare your room for the examination. It is purely for comfort when you are asked to show the room to the examiner (the examiner needs to make sure that you are alone in the room).
 4. Prepare the smartphone which you will use during the examination.
 5. The smartphone must be put in a stable position. You may use a tripod.
 6. Remember to set the screen in the landscape mode.
 7. Prepare the link to the examination room-> https://icao4u.netlify.app/exam. Use it at the time of the scheduled exam.
 8. Connect your headset to the smartphone. Make sure that the headset jacks fit your smartphone. 
 9. Remember to switch on the microphone on the smartphone.
 10. Prepare your ID or passport (the same which you used during the registration!).
 11. Prepare a sheet of paper and a pen for taking notes during the listening section. 
 12. To disable and prevent any phone connections on your smartphone, turn on airplane mode. Make sure that  WI-FI mode is on.
 13. The essential element of comfort during your exam is high level of your internet connection. Here you can check it-> https://network.callstats.io/

Debrief (po otrzymaniu certyfikatu/ after receiving the certificate)

 1. Nasza firma może wyręczyć Cię w kwestii złożenia wniosku do ULC w celu wpisania ICAO. Cena za złożenie takiego wniosku to 200zł + opłata za wydanie licencji do ULC od 48zł (w zależności jaka to licencja).
 1. ICAO4U is ready to represent you in the process of submitting the application to the Civil Aviation Authority for the entry of the ICAO certificate grade to the license. The cost of the aforementioned service is 200 PLN + the CAA charge for issuing the license (starting with 48 PLN depending on the license type).