Polityka prywatnosci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest ICAO4U Sp. z o.o., ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin, REGON 384997955 NIP 9552535086 KRS 0000817022.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest ICAO4U Sp. z o.o., ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin, REGON 384997955 NIP 9552535086 KRS 0000817022.
 • ICAO4U Sp. z o.o., jako administrator serwisu https://icao4u.pl, nie spełnia przesłanek określonych m.in. w art. 37 RODO i nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i naruszeń prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 • Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z ICAO4U Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez ICAO4U Sp. z o.o. i wykonania zawartej przez Ciebie umowy na dostawę sprzętu lub o świadczenie usług oferowanych przez ICAO4U Sp. z o.o., a także wykonania ciążących na ICAO4U Sp. z o.o. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3.1. Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego sklepu w domenie https://icao4u.pl, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e-mail oraz hasło, jakiego będziesz używał na naszej witrynie, ponadto imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, miejscowość, województwo oraz kraj.

Dane zbierane podczas zakupu produktów.

Zanim będziesz mógł kupić nasze produkty zapytamy Cię o: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, miejscowość, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności. Dane te są zbierane w celu potwierdzenia zamówienia, identyfikacji w naszym systemie oraz wystawienia faktury VAT.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

3.2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego sklepu. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy. Twoje dane mogą być w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

Jeżeli zapisałeś się do naszego Newslettera, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci go.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 • ICAO4U Sp. z o.o. jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy ICAO4U Sp. z o.o. a Podwykonawcami ICAO4U Sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym usługi dostawy zamówionego w ICAO4U Sp. z o.o. sprzętu oraz podmiotowi realizującemu usługi płatności on-line. Ponadto informujemy, że jesteśmy zobowiązani do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 • Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojego zamówienia, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców ICAO4U Sp. z o.o. posiadających siedziby poza obszarem UE.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z ICAO4U Sp. z o.o. umowy dostawy lub o świadczenie usług, w związku z którymi Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z ICAO4U Sp. z o.o. umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych i o rachunkowości.
 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz:
 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 • Informujemy, że masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z ICAO4U Sp. z o.o. umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez ICAO4U Sp. z o.o. działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ciążącego na ICAO4U Sp. z o.o. obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
 • W zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi ICAO4U Sp. z o.o. informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.
 • Możesz podlegać czynności profilowania, tj. decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyraziłeś na taką czynności zgodę.