Regulamin

REGULAMIN 

Strona Internetowa icao4u.pl działająca pod adresem www.icao4u.pl prowadzona jest przez firmę Glass Cockpit Aviation Joanna Starosta, NIP 8521148821, REGON 610777777, znajdującą się w Szczecinie przy ul. Łady 14A, kod pocztowy 71-605.
Kontakt z właścicielem jest możliwy za pośrednictwem:
telefonu komórkowego +48 79 79 71 277
poczty elektronicznej (e-mail) [email protected]
poczty tradycyjnej na adres: ul. Łady 14A, Szczecin 71-605

Serwis internetowy www.icao4u.pl oferuje kursy online i stacjonarne z języka angielskiego z zakresu wiedzy wymaganej do egzaminu ICAO z języka angielskiego dla pilotów.
Korzystanie z serwisu internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta uczestnik kursu, wymagań technicznych. Ponadto uczestnik kursu musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
Korzystając z serwisu internetowego www.icao4u.pl akceptujesz zasady Regulaminu oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych , zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych Glass Cockpit Aviation.
Ceny kursów – określone są w złotych polskich lub w innej walucie i są kwotami brutto (uwzględniające podatek VAT). Cena podana przy każdym kursie jest wiążąca dla uczestnika kursu w chwili wykupienia przez niego kursu.
Glass Cockpit Aviation zastrzega sobie prawo do zmiany cen kursów  znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty, przeprowadzania i anulowania akcji promocyjnych w serwisie internetowym www.icao4u.pl, bądź dokonywania w nim zmian oraz aktualizowania i modyfikowania treści oferowanych kursów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny kursów w przypadku wykupienia kursu przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.

Usługi są świadczone są na terenie RP i UE.

Rejestracja uczestnika szkolenia jest bezpłatna. Dostęp do wybranego kursu uczestnik uzyskuje po wykupieniu kursu w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym firmy Glass Cockpit Aviation. Płatności można dokonać poprzez:
1. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez uczestnika kursu w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.
1. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez uczestnika kursu z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU.

Dostęp do wykupionego kursu jest liczony od dnia odblokowania dostępu do kursu, i tak w przypadku:
– Szybki kurs e-learning +egzamin ICAO – 30 dni
– Pełny kurs e-learning + zajęcia z lektorem + egzamin ICAO – 90 dni
Po wygaśnięciu okresu dostępu do opłaconego kursu lub w przypadku podejścia do egzaminu ICAO (w zależności co nastąpi wcześniej) – dostęp zostanie zablokowany.
Ponowne odblokowanie dostępu i/lub możliwość podejścia do egzaminu ICAO następuje po wykupieniu kursu na kolejny okres w pełnej cenie.

Uczestnik kursu zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie loginu i hasła dostępu do swojego konta w serwisie www.icao4u.pl. Ponadto zobowiązuje się nie udostępniać swojego konta w serwisie internetowym www.icao4u.pl innym osobom. Uczestnik kursu zobowiązany jest w szczególności do podania w formularzu prawdziwych i aktualnych danych, w tym w szczególności danych osobowych, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania usługi.
Konto uczestnika kursu, który nie przestrzega Regulaminu może zostać zablokowane lub usunięte bez zwrotu opłaty poniesionej za wykupienie kursu.

Uczestnik kursu, będący konsumentem w rozumieniu przepisów może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od jej zawarcia w formie pisemnej na adres: [email protected] W przypadku gdy uczestnik kursu zaczął korzystać z wykupionego dostępu do kursu, prawo to wygasa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Każdy uczestnik kursu otrzyma fakturę VAT. Faktura VAT będzie dostarczana drogą elektroniczną na podany przez uczestnika kursu adres poczty elektronicznej.

Treści, grafika, materiały w tym materiały multimedialne, filmy zawarte w kursach i na stronie internetowej www.icao4u.pl są właśnością firmy Glass Cockpit Aviation, posiadającej autorskie prawa majątkowe i wykorzystywanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.