airworthy

Airbus A 350-1000 gets airworthy

Airbus press release fragments:  deliver the first aircraft- dostarczyć pierwszy samolot We now look forward to deliver the first aircraft to Qatar Airways by the end of the year. enter commercial service- rozpocząć loty/pracę w liniach lotniczych take beyond design limits- sprawdzić w warunkach bardziej wymagających od limitów projektowych meet all airworthiness criteria- spełnić wszystkie …

Airbus A 350-1000 gets airworthy Czytaj więcej »

airworthy- …

airworthy- dopuszczony do lotów After the carefully conducted technical inspection the plane was declared airworthy– Po starannie przeprowadzonym badaniu technicznym samolot został dopuszczony do lotów.