conduct investigation

pasażerowie w samolocie

Unruly Passenger Issue

unruly passenger behavior- nieodpowiednie/ niezgodne z przepisami zachowanie pasażera the most common- najpowszechniejsze intoxication- upojenie/ nietrzeźwość compliance with smoking regulations- stosowanie sie do …/ przestrzeganie przepisów dotyczących palenia disputes between the passengers- spory/ konflikty między pasażerami IATA is calling on governments to increase the legal sanctions on unruly passenger behavior. Between 2008 and 2016, there were …

Unruly Passenger Issue Czytaj więcej »

The Amazing Farewell by Air Berlin.

Słownictwo: approach- podejście abort landing attempt- przerwać próbę lądowania perform a low pass- wykonać niski przelot/ przejście scream in terror- krzyczeć z przerażenia suspend the pilot- zawiesić pilota conduct the investigation- przeprowadzić śledztwo farewell- pożegnanie Struktury: Following…- po…./  następnie…. Reportedly- według doniesień/ przekazów, etc. During the last long-distance flight, Airbus A330 pilot handled the approach …

The Amazing Farewell by Air Berlin. Czytaj więcej »