dopuszczony do lotów

airworthy- …

airworthy- dopuszczony do lotów After the carefully conducted technical inspection the plane was declared airworthy– Po starannie przeprowadzonym badaniu technicznym samolot został dopuszczony do lotów.