gramatyka dla pilotów

Konstrukcja HAD BETTER – mocna sugestia / nakaz (gramatyka)

Konstrukcja ‘had better’ to bardzo mocne wyrażenie sugestii, rekomendacji, czasem nawet groźby/ ostrzeżenia wskazującego domyślnie negatywne konsekwencje wykonania/ niewykonania jakiejś czynności. Forma: had better + bezokolicznik.   Częstym błędem jest stosowanie trzeciej formy czasownika, a to konstrukcja typowej gramatyki idiomatycznej, nie ma nic wspólnego z czasem Past Perfect. You had better stop using the emergency frequency!  You …

Konstrukcja HAD BETTER – mocna sugestia / nakaz (gramatyka) Czytaj więcej »

zadanie matematyczne, linijka

Future Tenses 4 Pilots ;)

Future Simple. zwykła forma czasu przyszłego. Czynność dokonana. mocne wyrażenie przyszłości- obietnica, deklaracja, etc. Konstrukcja: czasownik modalny will + bezokolicznik I will fly to Constance next week. Pytania: inwersja: Will you fly to Constance next week? Przeczenia: not po will: I will not fly to Constance next week. Future Continuous. wykonywanie (forma niedokonana) czynności w …

Future Tenses 4 Pilots 😉 Czytaj więcej »

śmigło samolotu

Gramatyka ICAO 4/5/6: rzeczowniki policzalne i niepolicznalne

MUCH/ MANY Ich znaczenie to wiele, dużo in Polish. Jednak nie używamy ich w języku angielskim zamiennie.  Much odnosi się do rzeczowników niepoliczalnych, takich jak: powietrze,przestrzeń,woda, etc. Z kolei many stosujemy do rzeczowników policzalnych: samolot,silnik, pilot, etc. That’s why we say: I think the passenger has drunk too much alcohol and he is behaving dangerously. But …

Gramatyka ICAO 4/5/6: rzeczowniki policzalne i niepolicznalne Czytaj więcej »

śmigło samolotu

Wyrażanie planów. KONIECZNIE:)

Plany wyrażamy na trzy sposoby: Decyzje podejmowane w chwili mówienia: czasownik modalny will. Luźne plany, jeszcze nie do końca pewne. Wyrażenie intencji/ zamiaru: konstrukcja to be going to. Plany, których realizacja jest pewna. Za nami już przygotowania, etc. Present Continuous. Przykłady: OK. We will divert to the alternative. Kontekst: sytuacja emergency. pilot podejmuje decyzję natychmiast. …

Wyrażanie planów. KONIECZNIE:) Czytaj więcej »

śmigło samolotu

Gramatyka dla Pilotów!

Do wszystkich kursów dostępnych na www.icao4u.pl dołączamy pełen kurs gramatyki angielskiej! Poziomy A, B,C ! Teoria + testy. Bardzo skutecznie wspomaga to przygotowanie do egzaminu ICAO English, pamiętajcie, że „structure” to kryterium oceny podczas egzaminu. Praktyczna znajomość gramatyki daje komfort koncentrowania się na komunikacie, na znaczeniu, a nie na formie. Bawcie się gramatyką- silnikiem języka. …

Gramatyka dla Pilotów! Czytaj więcej »

pasażerowie w samolocie

Christmas Rush

The rush is on _________ (1) the airports as the Americans are heading home. Holiday air travel is kicking _________ (2) high gear, with airlines preparing __________ (3) a record 51 million passengers starting Friday through Jan. 4. That would mean an increase of 3.5 percent from last year’s peak of 49.3 million air travelers – …

Christmas Rush Czytaj więcej »

Tryb rozkazujący… porcja gramatyki:)

Tryb rozkazujący w języku angielskim jest bardzo prosty. Składa się wyłącznie z czasownika w swojej podstawowej formie, czyli w ………bezokoliczniku, np. Do it- zrób to, a w konsekwencji: Switch to another frequency- Przełącz się na inną częstotliwość. Advise on the number of souls and the fuel remaining- Podaj i ilość pasażerów i paliwa.  Forma trybu …

Tryb rozkazujący… porcja gramatyki:) Czytaj więcej »