inclinometer

inclinometer

inclinometer- chyłomierz The inclinometer shows if the turn is coordinated or not with the ball- Za pomocą pływaka chyłomierz wskazuje, czy zakręt jest skoordynowany.