magnetic north

magnetic north

północ magnetyczna. This instrument gives the pilot the accurate readings of aircraft position in reference to the horizon and magnetic north– Ten przyrząd zapewnia pilotowi  właściwe wskazanie pozycji samolotu w odniesieniu do horyzontu oraz północy magnetycznej. [chimpy_lite_form]