make a low pass

The Amazing Farewell by Air Berlin.

Słownictwo: approach- podejście abort landing attempt- przerwać próbę lądowania perform a low pass- wykonać niski przelot/ przejście scream in terror- krzyczeć z przerażenia suspend the pilot- zawiesić pilota conduct the investigation- przeprowadzić śledztwo farewell- pożegnanie Struktury: Following…- po…./  następnie…. Reportedly- według doniesień/ przekazów, etc. During the last long-distance flight, Airbus A330 pilot handled the approach …

The Amazing Farewell by Air Berlin. Czytaj więcej »