narrow escape

have a narrow escape

– have a narrow escape- powieść się/ udać się „o włos”. We had a narrow escape when the crazy pilot suddenly appeared with his plane in front of us- Niewiele brakowało….gdy szalony pilot i jego samolot nagle pojawił się tuż przed nami. [chimpy_lite_form]