poprosić o przekierowanie

request to be diverted- …

request to be diverted- poprosić o przekierowanie The  pilot heard strange noises from the right engine and requested to be diverted to alternative airport– Pilot usłyszał dziwny hałas dochodzący z prawego sinika  i poprosił o przekierowanie na alternatywne lotnisko.