pre-flight heck

pre-flight check- …

pre-flight check- sprawdzenie/ inspekcja stanu samolotu przed startem It is the essential part of the procedure to do a pre-flight check of the plane- Niezbędną częścią procedury startu jest przeprowadzenie inspekcji stanu samolotu przed startem.