przeciągnięcie

stall

stall- przeciągnięcie. Getting out of the stall is one of the greatest challenges for every inexperienced pilot– Wyjście z przeciągnięcia jest jednym z największych wyzwań dla każdego niedoświadczonego pilota.