safety

pasażerowie w samolocie

Unruly Passenger Issue

unruly passenger behavior- nieodpowiednie/ niezgodne z przepisami zachowanie pasażera the most common- najpowszechniejsze intoxication- upojenie/ nietrzeźwość compliance with smoking regulations- stosowanie sie do …/ przestrzeganie przepisów dotyczących palenia disputes between the passengers- spory/ konflikty między pasażerami IATA is calling on governments to increase the legal sanctions on unruly passenger behavior. Between 2008 and 2016, there were …

Unruly Passenger Issue Czytaj więcej »

Aviation Insurance

According to generalaviationnews.com when you take out the aviation insurance policy, you should pay attention to the following aspects of the policy: does the insurer have strong financial performance (dobre wyniki finansowe)  and a positive reputation? what are the exclusions (zastrzeżenia/ wyłączenia), and could they limit the way you operate your aircraft? are all pilots who …

Aviation Insurance Czytaj więcej »