security in the air

pasażerowie w samolocie

Unruly Passenger Issue

unruly passenger behavior- nieodpowiednie/ niezgodne z przepisami zachowanie pasażera the most common- najpowszechniejsze intoxication- upojenie/ nietrzeźwość compliance with smoking regulations- stosowanie sie do …/ przestrzeganie przepisów dotyczących palenia disputes between the passengers- spory/ konflikty między pasażerami IATA is calling on governments to increase the legal sanctions on unruly passenger behavior. Between 2008 and 2016, there were …

Unruly Passenger Issue Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo pasażerów- Security in the Air.

before boarding- przed wejściem na pokład Border officers screen the passengers before boarding- Oficerowie kontroli granicznej sprawdzają pasażerów przed wejściem na pokład. fill additional form- wypełnić dodatkowe formularze The passengers who fly Air France will have to fill additional forms– Pasażerowie lecący liniami Air France będą musieli wypełnić dodatkowe formularze. cause disruptions- powodować zakłócenia The …

Bezpieczeństwo pasażerów- Security in the Air. Czytaj więcej »