słowo dnia

proceed with the landing with the intent of …

proceed with the landing with the intent of …- kontynuować lądowanie z zamiarem … He decided to proceed with the landing with the intent of using the length of the runway to reduce the speed- Zdecydował się kontynuować lądowanie zamierzając wykorzystać długość drogi startowej dla zredukowania prędkości. [chimpy_lite_form]

seek careers in aviation- poszukiwać zatrudnienia w lotnictwie/ wybrać lotnictwo jako drogę zawodową

seek careers in aviation- poszukiwać zatrudnienia w lotnictwie/ wybrać lotnictwo jako drogę zawodową Women in Aviation International Conference was held in Nevada to  inspire women to seek careers in aviation- Celem Konferencji „Kobiety w Lotnictwie” zorganizowanej w Nevadzie było zainteresowanie kobiet wybraniem drogi zawodowej w lotnictwie. [chimpy_lite_form]

additional range capability- dodatkowy zasięg

additional range capability- dodatkowy zasięg The aircraft will embark on a short flight-test program to certify the modifications to the standard A350-900 that will bring the ULR’s additional range capability- Statek powietrzny rozpocznie krótki program testów w locie aby otrzymać certyfikację modyfikacji względem standardowego A350-900, które zapewnią ULR dodatkowy zasięg.

accomplish multiple tasks simultaneously

accomplish multiple tasks simultaneously- realizować wiele zadań jednocześnie Pilots must be prepared to accomplish multiple tasks simultaneously , sometimes in very quick succession – Piloci muszą być przygotowani do realizacji wielu zadań jednocześnie lub następujących błyskawicznie pos obie. [chimpy_lite_form]

ground maintenance positions will be the hardest to fill-stanowiska obsługi naziemnej będzie najtrudniej obsadzić w niedalekiej przyszłości

The aviation media often speak about the shortage of pilots worldwide but according to the experts ground maintenance positions will be the hardest to fill- Media związane z lotnictwem często informuja o ogólnoświatowym braku pilotów,a le według ekspertów  stanowiska obsługi naziemnej będzie najtrudniej obsadzić w niedalekiej przyszłości. [chimpy_lite_form]  

pilots meet with potential employers- piloci spotykają  się z potencjalnymi pracodawcami

pilots meet with potential employers- piloci spotykają  się z potencjalnymi pracodawcami The conference provides pilots a place to meet with potential employers and to learn more about aviation careers- Konferencja zapewnia pilotom możliwość spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz uzyskanie dodatkowych informacji na temat zatrudnienia w w lotnictwie.  

cancellation policy- …

cancellation policy- zasady anulowania Following the cancellation policy for this flight, the booking can be cancelled up to 24 hours before the scheduled check in time for a full refund- Zgodnie z zasadami anulowania dla tego lotu, aby otrzymać zwrot pełnej kwoty, rezerwacja musi być anulowana do 45 minut przed ustaloną godziną zgłoszenia do odprawy.

request to be diverted- …

request to be diverted- poprosić o przekierowanie The  pilot heard strange noises from the right engine and requested to be diverted to alternative airport– Pilot usłyszał dziwny hałas dochodzący z prawego sinika  i poprosił o przekierowanie na alternatywne lotnisko.