słowo dnia

illuminate

illuminate- podświetlić/ rozświetlić. We use the panel light switch when we need the switches to be illuminated– Używamy włącznika światła panelu gdy chcemy oświetlić/ podświetlić przełączniki.

airworthy- …

airworthy- dopuszczony do lotów After the carefully conducted technical inspection the plane was declared airworthy– Po starannie przeprowadzonym badaniu technicznym samolot został dopuszczony do lotów.

descend

descend- obniżać pułap lotu Approaching the runway, the airplane was descending at the appropriate pace- Podchodząc do lądowania, samolot obniżał pułap w odpowiednim tempie.