sufficient fuel remaining

sufficient fuel remaining

sufficient fuel remains- wystarczająca ilość paliwa One of the obligatory questions asked by the ATC officers in the emergency situations regards the sufficient fuel remaining– Jedno z obowiązkowych pytań zadawanych przez kontrolerów lotu w sytuacjach nagłych dotyczy tego czy samolot posiada wystarczającą ilość paliwa.