word of the day

ground maintenance positions will be the hardest to fill-stanowiska obsługi naziemnej będzie najtrudniej obsadzić w niedalekiej przyszłości

The aviation media often speak about the shortage of pilots worldwide but according to the experts ground maintenance positions will be the hardest to fill- Media związane z lotnictwem często informuja o ogólnoświatowym braku pilotów,a le według ekspertów  stanowiska obsługi naziemnej będzie najtrudniej obsadzić w niedalekiej przyszłości.  

pilots meet with potential employers- piloci spotykają  się z potencjalnymi pracodawcami

pilots meet with potential employers- piloci spotykają  się z potencjalnymi pracodawcami The conference provides pilots a place to meet with potential employers and to learn more about aviation careers- Konferencja zapewnia pilotom możliwość spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz uzyskanie dodatkowych informacji na temat zatrudnienia w w lotnictwie.  

sufficient fuel remaining

sufficient fuel remains- wystarczająca ilość paliwa One of the obligatory questions asked by the ATC officers in the emergency situations regards the sufficient fuel remaining– Jedno z obowiązkowych pytań zadawanych przez kontrolerów lotu w sytuacjach nagłych dotyczy tego czy samolot posiada wystarczającą ilość paliwa. 

have a narrow escape

– have a narrow escape- powieść się/ udać się „o włos”. We had a narrow escape when the crazy pilot suddenly appeared with his plane in front of us- Niewiele brakowało….gdy szalony pilot i jego samolot nagle pojawił się tuż przed nami.

security settings

security settings- ustalenia dotyczące zasad bezpieczeństwa The security settings at the airports need to remain tight for an enduring period– Ustalenia dotycząca zasad bezpieczeństwa na lotniskach muszą nadal być bardzo ścisłe tak długo, jak to będzie potrzebne.

unattended

unattended- bez nadzoru Never leave your luggage unattended.  It will be removed without notice and you may be prosecuted. – Nigdy nie zostawiaj swojego bagażu bez nadzoru.  Zostanie usunięty bez informacji/ ostrzeżenia,  a ty możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności. 

diminished decision-making

diminished decision-making- obniżona możliwość podejmowania decyzji Many experts question the future of unmanned airplanes due to the diminished responsibility and decision-making in emergency situations- Wielu ekspertów kwestionuje przyszłość bezzałogowych samolotów ze względu na obniżony poziom odpowiedzialności i możliwości podejmowania decyzji w sytuacjach emergency.