word of the day

illuminate

illuminate- podświetlić/ rozświetlić. We use the panel light switch when we need the switches to be illuminated– Używamy włącznika światła panelu gdy chcemy oświetlić/ podświetliść przełączniki

descend

descend- obniżać pułap lotu Approaching the runway, the airplane was descending at the appropriate pace- Podchodząc do lądowania, samolot obniżał pułap w odpowiednim tempie.