wymagania

pasażerowie w samolocie

Exam Model Answer: Difficult Situations that Cabin Crew Deal With

You often ask us how long examination model answer/ response should be. Take a look below:) What are the difficult situations that the cabin crew have to deal with? The flight attendants are responsible for the comfort and safety of the passengers on board. It means that they have to be always prepared to deal …

Exam Model Answer: Difficult Situations that Cabin Crew Deal With Czytaj więcej »

biurko pracownicze, laptop, komputer, kaledarz

Egzamin ICAO English: część pierwsza egzaminu.

Pierwsza część egzaminu to seria 8-10 pytań z zestawu wybranego przez egzaminatora stosownie do funkcji pełnionej w lotnictwie przez kandydata (pilot zawodowy, pilot prywatny, kontroler ATC, pilot 'ab initio’). Ocenie podlega tutaj swoboda komunikacyjna, zrozumienie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat, oczywiście także poprawność gramatyczna i leksykalna. W tej części egzaminu pytania mają charakter bardzo …

Egzamin ICAO English: część pierwsza egzaminu. Czytaj więcej »

ICAO 4- kryteria oceniania/ współpraca komunikacyjna

Odpowiedzi udzielane są natychmiast i są właściwe do kontekstu oraz wyczerpujące informacyjnie. Kandydat inicjuje oraz utrzymuje wymianę komunikatów nawet w sytuacji, gdy konfrontuje się z niespodziewanymi okolicznościami komunikacyjnymi lub gdy sytuacja przyjmuje niespodziewany obrót. Właściwie radzi sobie z niezrozumieniem komunikatu (zarówno własnym, jak i odbiorcy) poprzez odpowiednie sprawdzanie, powtarzanie lub wyjaśnianie, prośbę o wyjaśnienie. Jak …

ICAO 4- kryteria oceniania/ współpraca komunikacyjna Czytaj więcej »